Filtrera information

 
Antal träffar: 296

Sökresultat

2023-10-26  

HTRFLOW öppnar den handskrivna historien för forskare och allmänhet

Riksarkivet presenterar HTRFLOW, en interaktiv steg-för-steg demonstration som visar hur handskriven information i våra arkiv kan omvandlas till digital sökbar text. For information in English: scroll further down.


2023-10-24  

"Hur riket styrdes" – nu i nedladdningsbar version

Nu finns boken "Hur riket styrdes. Förvaltning, politik och arkiv 1520–1920" för gratis nedladdning från vår webbplats!


2023-10-23  

Ny föreskrifter från Riksarkivet

Riksarkivet har beslutat om ändrade och nya föreskrifter som rör gallring och utlån av räkenskapsinformation.


2023-10-12  

Kulturministern besökte Riksarkivet i Härnösand

Den 11 oktober besökte kulturministern Parisa Liljestrand Riksarkivet i Härnösand och bygget av våra nya verksamhetslokaler i Saltvik. Hon fick också en orientering om aktuella frågor för Riksarkivet.


2023-10-09  

Remiss av förslag till ändring av föreskrifter om säkerhetshandlingar

Remissen har riktats till ett antal myndigheter men Riksarkivet vill här ge möjlighet även för andra intresserade att yttra sig över förslagen.


2023-09-21  

Dagböcker och resebeskrivningar – nytt i Digitala forskarsalen

Riksarkivets Digitala forskarsal har uppdaterats med ett nytt ämnesområde: Dagböcker och resebeskrivningar.


2023-09-20  

Regeringen föreslår 20 miljoner årligen för digitisering av fastighetshandlingar hos Riksarkivet

I regeringens budgetproposition för 2024 föreslås en anslagshöjning på 20 miljoner kronor årligen under perioden 2024–2026. En satsning för att digitisera efterfrågade fastighetshandlingar och möjliggöra utveckling av e-tjänster för att underlätta handläggning.


2023-09-15  

Programmet klart för höstens digitala lunchföredrag från Riksarkivet

Gustav Vasas barndom, brev från 1523, släktforskning till sjöss och en konstvetares perspektiv på samlingar och arkiv. Det är i koncentrerad form vad som väntar i höstens föredrag. Som vanligt är det fredagar klockan 11:30-12:30 via Zoom som gäller.


2023-09-13 

Medeltidsbreven – ny nedladdningsbar datamängd från Riksarkivet

Det digitala registret SDHK – Svenskt Diplomatariums huvudkartotek – är nu tillgängligt som nedladdningsbar datamängd.


2023-09-13  

Uppdatering av lagfartsregister för Gotlands län

Registret har uppdaterats med drygt 38 500 poster från Gotlands södra häradsrätts arkiv och innehåller nu totalt över 77 600 poster till uppbud och fastor för Gotlands landsbygd för åren 1800–1875.