Filtrera information

 
Antal träffar: 306

Sökresultat

2021-02-24  

Förstudie om användning och hantering av underskrifter med elektroniska materiel och metoder ute på remiss

Riksarkivet bereder tillfälle för offentliga och privata verksamheter såväl som medborgare att yttra sig över en förstudie om användning och hantering av underskrifter med elektroniska materiel och metoder (dnr RA-KS 2021/18).


2021-02-15  

Nytt från Svenskt biografiskt lexikon

Svenskt biografiskt lexikon (SBL) började utges 1917 och verksamheten är sedan 2009 en del i Riksarkivet. SBL innehåller biografier över personer och släkter som gjort avtryck inom olika områden i samhället. Nu finns häfte nr 171 ute till försäljning!


2021-02-10  

Stort intresse för Riksarkivets söktjänst under 2020

Intresset för att söka efter arkivinformation via Riksarkivets söktjänst ökar. Att kunna söka och ta del av information på distans blir extra viktigt när vi på grund av pandemin begränsat möjligheten att besök våra läsesalar.


2021-02-04  

Riksarkivet medverkar på Folk och Kultur 10-12 februari

Vilken roll spelar arkiven i dag i regionernas kultur- och kulturarvsarbete och hur ser förhoppningar och farhågor ut för framtiden? Om detta samtalar riksarkivarien, Kulturrådets generaldirektör och kulturchefer från tre regioner i programpunkten ”De samhällsviktiga arkiven – utmaningar och möjligheter” på Folk och Kultur.


2021-02-01  

AI och medborgarforskning öppnar upp arkiven

Är du nyfiken på Göteborgs dolda historia under slutet av 1800-talet, med allt från lösdrivare och överförfriskade sjömän till stulna fioler och borttappade emigrantkoffertar?


2021-01-26  

Sök våra stipendier!

Riksarkivet utlyser stipendier för arkivvetenskaplig forskning och annan verksamhet inom kulturarvsområdet – sök senast den 28 februari.


2021-01-25  

RA-FS 2020:2, nya föreskrifter om gallring av handlingar vid upphandling- ändring av RA-FS 2018:3

Riksarkivet har genom en ändring av RA-FS 2018:3 beslutat nya föreskrifter om gallring av handlingar vid upphandling.


2021-01-15  

Riksarkivet och Göteborgs universitet bjuder in till digital utställning!

I år fyller Göteborg 400 år - staden grundades 1621. Det uppmärksammar Riksarkivet bland annat med den digitala utställningen “Välkommen tillbaka” i samarbete med Göteborgs universitet.


2021-01-13  

Volymer med slutår 1950 har publicerats

Vid årsskiftet släpptes ca 1280 digitaliserade volymer från huvudsakligen kyrkoarkiv enligt gällande sekretessregler på 70 år.


2021-01-11 

Limited opening hours due to the corona virus

Updated 2020-12-21, 2021-01-11, 2021-05-28 and 2021-06-01.