Allvarlig kompetensbrist i kommunernas arkiv  

2024-06-13

40 procent av kommunerna har varken tillgång till en anställd arkivarie eller konsult med arkivarieutbildning på högskolenivå. Det visar en ny undersökning som Magasin K.

Flera företrädare för arkivsektorn som intervjuas i artikeln framhåller behovet av utbildade arkivarier för att se till att kommunerna har förmåga att arbeta strategiskt med sin informationshantering i alltmer komplexa digitala sammanhang. Det förutsätter utbildade arkivarier, något som Riksarkivet instämmer i.

- Detta är allvarligt, kommenterar riksarkivarien Karin Åström Iko. Vi har nyligen påtalat för regeringen att samhällsviktig information saknar tillräckligt skydd hos bland annat kommuner och enskilda aktörer. Bristen på tillräcklig kompetens hos kommunerna är ytterligare ett bevis på detta. Det behövs en lösning så att informationen hanteras likvärdigt, oavsett i vilken kommun den samhällsviktiga informationen finns.

I samband med arkivutredningen 2019 lämnade Riksarkivet flera förslag om kommunernas och regionernas arkivansvar.

Länk till dokument (PDF). 

I slutet av maj redovisade Riksarkivet ett uppdrag till regeringen om samhällsviktig information. Där lämnas flera förslag på hur skyddet och det långsiktiga bevarandet bör stärkas.

Länk till rapporten (webbnyhet).

Pressbild på Karin Åström Iko - liggande lågupplöst 

Foto: Jenny Odell

Visa alla nyheter