Ändring i Riksarkivets föreskrifter RA-FS 1991:1 

2024-03-15

Riksarkivet har utfärdat en föreskrift om ändring av Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd (RA-FS 1991:1) om statliga arkiv.

Föreskriften, RA-FS 2024:1, ändrar bestämmelsen i 9 kap. 18 § som gäller överlämnande till Riksarkivet av handlingar på vissa analoga databärare. I 18 § anges att det vid överlämnandet ska ingå de antal exemplar av handlingarna som framgår av de föreskrifter som räknas upp i 16 §. Ändringen innebär att Riksarkivet i enskilda fall kan besluta om undantag från vad som föreskrivs i de uppräknade föreskrifterna avseende antalet exemplar som ska överlämnas. Sådana beslut kan innehålla krav på kompenserande åtgärder.

Här kan du ta del av föreskrifterna:

RA-FS 2024:1 (PDF)

Kontakt: riksarkivet@riksarkivet.se

Visa alla nyheter