Lämna förslag till Unescos världsminnesprogram 

2024-01-26

Under perioden 1 februari–30 april 2024 finns möjlighet att lämna förslag till nya nomineringar till Svenska kommittén för Världsminnesprogrammet. Kommittén ansvarar för samordning av landets världsminnen och bereder nya nomineringsförslag.

Världsminneskommittén kommer i denna utlysning att prioritera dokument eller arkiv som kan skildra breda samhällsperspektiv utifrån olika aspekter. Av ansökan ska materialets ägarskap, förvarande, unicitet och tillgänglighet tydligt framgå.

Förslag till nominering ska lämnas i särskilt ansökningsformulär som du hittar här.
Sista dag att lämna förslag är 30 april 2024.

Om nomineringsprocessen

Nomineringsprocessen sker i flera steg. Världsminneskommittén tar emot förslag till nomineringar. Under andra halvåret 2024 väljer kommittén ut de förslag som går vidare i processen. Slutligen gör den utvalda institutionen en formell ansökan i samverkan med Världsminneskommittén. Ansökan sänds vidare av Världsminneskommittén till Svenska Unescorådet som fattar beslut om att nominera förslaget till Unesco. Nomineringsprocessen beräknas ta minst två år.

Svenska världsminnen

Unescos Världsminnesprogram arbetar för skydd och tillgängliggörande av världens dokumentarv. Idag finns åtta dokumentarv som utsetts till världsminne i Sverige. På Unescos lista över svenska världsminnen finns idag Alfred Nobels familjearkiv, Astrid Lindgrens arkiv, Codex argenteus – Silverbibeln, Dag Hammarskjölds samling, Emanuel Swedenborgs arkiv, Ingmar Bergmans arkiv, Stockholms stads byggnadsritningar samt vårt senaste världsminne Tryckfrihetsförordningen 1766.

Frågor kan ställas till varldsminnen@riksarkivet.se
Kontaktperson Maria Larsson Östergren, sekreterare Svenska kommittén för Världsminnesprogrammet

Visa alla nyheter