Vem bodde i Vallentuna och Seminghundra på medeltiden? – ny bok från Det medeltida Sverige 

2023-10-27

Det medeltida Sverige (DMS) är en vetenskaplig bokserie som kartlägger den medeltida bebyggelsen i Sverige. Den nu utkomna boken (DMS 1:12) behandlar Vallentuna och Seminghundra härader i Uppland. Författare är fil.dr Sigurd Rahmqvist.

DMS bokserie visar var medeltidens gårdar, städer, torp och godskomplex låg och vilka som ägde dem. Dessutom innehåller böckerna relevanta kartor och beskrivningar av sockenkyrkor. Materialet redovisas härads- och sockenvis i boken.

Vikingatida bynamn

Vallentuna och Åsunda härader är belägna i Upplands södra del, norr om Stockholm. I området finns en stor mängd runstenar från 1000-talet, alltså från brytningstiden mellan vikingatid och medeltid. På flera av dessa stenar står bynamn som finns kvar ännu idag, exempelvis Skålhamra, Borresta och Täby.

Benhamra ristat i sten

I Vada socken i Vallentuna härad ligger gården Benhamra, även den omtalad på en runsten. Här har många medeltida släkter bott. I boken kan man läsa hur gårdar som Benhamra ärvts vidare genom århundradena, hur delar pantsatts i dåliga tider eller kanske donerats till en kyrka eller ett kloster.

Folklandstingsstad och Sigtuna

I Seminghundra härad fanns i början av 1300-talet en marknadsplats som kallades Folklandstingsstad. Platsen låg i närheten av Lunda kyrka. Här bodde hantverkare som verkar ha tagit upp konkurrensen med handeln i Sigtuna och Stockholm, eftersom kung Magnus Eriksson år 1315 befallde invånarna att flytta till Sigtuna eller någon annan stad med sin handel. Befallningen fick tydligen inte önskad effekt för den upprepades 1332. Folklandstingsstad hade inga stadsprivilegier så där fick inte handel bedrivas. 1350 omnämns platsen för sista gången då kungen meddelar att de marknader som brukat hållas där framöver ska övertas av Sigtuna.

Till boken på vår webb: https://webbutik.riksarkivet.se/se/produkter/bocker/det-medeltida-sverige-112.html

Det medeltida Sverige 1:12 Uppland: Vallentuna och Seminghundra
Bokens omslag.

Visa alla nyheter