Kulturministern besökte Riksarkivet i Härnösand 

2023-10-12

Den 11 oktober besökte kulturministern Parisa Liljestrand Riksarkivet i Härnösand och bygget av våra nya verksamhetslokaler i Saltvik. Hon fick också en orientering om aktuella frågor för Riksarkivet.

− Det var väldigt roligt att visa upp vår stora satsning på arkivlokaler i Härnösand och få berätta mer om hur regeringens satsning på digitisering av fastighetshandlingar kommer genomföras i praktiken,  kommenterar riksarkivarien Karin Åström Iko.

Nya verksamhetslokaler

Bygget av Riksarkivets nya verksamhetslokaler i Härnösand är i full gång. Den 11 oktober besökte kulturminister Parisa Liljestrand bygget och fick på plats se hur arbetet fortskrider. 2019 kom Riksarkivet och Skatteverket överens om att börja projektera för nya gemensamma arkivlokaler i Saltvik. Under 2025 ska de nya lokalerna stå klara för inflyttning. Totalt omfattar de över 30 000 kvadratmeter och kommer rymma 25 hyllmil arkivmaterial.

Byggnaden uppförs i två delar, en bakre arkivdel i betong och de främre kontors- och besöksdel i trä. Det finns också möjlighet att i framtiden bygga ut arkivdelen till nästan dubbel storlek.

Aktuella frågor

Karin Åström Iko fick också tillfälle att samtala med kulturministern om andra aktuella frågor för Riksarkivet, däribland beredskapsfrågor, behovet av moderniserad arkivlagstiftning och arbetet  med att tillgängliggöra arkivens innehåll och skapa ökad samhällsnytta.

Kulturministern fick också information om Riksarkivets arbete med att digitisera fastighetshandlingar, som regeringen vill satsa 20 miljoner årligen på under 2024­-2026. Satsningen kommer att ge effektivare handläggning hos Riksarkivet och andra myndigheter. Handlingarna utgör samhällsviktiga grunddata som inte bara behövs vid överlåtelser av fastigheter utan också är centrala i ett beredskapsperspektiv.

 

 

Karin Åström Iko visar fastighetshandlingar för Parisa Liljestrand.  Materialet är exempel på sådant som kommer digitiseras för att underlätta handläggning av fastighetsärenden. Foto: Björn Orring.

 

Läs mer

Om byggprojektet i Härnösand:
https://riksarkivet.se/Nyhetsarkiv?item=117956


Om regeringens föreslagna satsning på digitisering av fastighetshandlingar:
https://riksarkivet.se/Nyhetsarkiv?item=118899


Visa alla nyheter