Uppdatering av lagfartsregister för Gotlands län 

2023-09-13

Registret har uppdaterats med drygt 38 500 poster från Gotlands södra häradsrätts arkiv och innehåller nu totalt över 77 600 poster till uppbud och fastor för Gotlands landsbygd för åren 1800–1875.

Lagfartsregistret är sökbart på socken, fastighetsnamn, mantal (eller andelar av fastighet), år och ting. Övriga uppgifter är protokollets paragrafnummer, arkivnamn, volymens signum och oftast vilket uppslag i volymen protokollet finns, samt eventuella anmärkningar.

Till lagfartsregistret

Visa alla nyheter