Makt och minne – konferens om källor till samisk historia den 8–9 november 

2023-08-28

Nu är anmälan öppen för höstens konferens med samiska källor och samisk historia i blickfånget. Arrangemanget äger rum på Gaskeuniversiteete/Mittuniversitetet i Östersund men du kan också delta digitalt.

Vy över vintrigt Östersund
Vy över vintrigt Östersund.   Foto: Roger Strandberg

Konferensen har tre huvudteman:

Arkivinstitutionerna och den samiska samhällsdokumentationen

Frågan om de samiska arkiven i Norden är högaktuell. Sanningskommissioner arbetar i både Sverige, Norge och Finland med att dokumentera statens behandling av samerna. Arkiven är centrala i detta arbete. Bevarande och tillgängliggörande av samiska arkiv organiseras på olika sätt i Norden. I en paneldebatt lyfts frågan om de samiska arkiven på politisk nivå.

Repatriering av det samiska kulturarvet

Här berörs både teoretiska aspekter på repatriering (återförande) av samiskt kulturarv liksom repatrieringsförsök i praktiken. Analoga och digitala lösningar presenteras från både museums- och arkivsektorn.

Forskningens fronter

Aktuell historisk forskning om Sápmi presenteras. Vi möter till exempel samisk historia sedd genom maktapparatens arkiv, ny forskning om sydsamisk historia och om skoltsamiskt självstyre.

Arrangörer

Konferensen arrangeras av: Riksarkiven i Sverige, Norge och Finland, Sámi Arkiiva i Norge, Samearkivet i Finland, Gaskeuniversiteete /Mittuniversitetet, Gaaltije – saemien museume och Föreningsarkivet i Jämtlands län.

Anmälan

Läs mer om konferensen och anmäl dig: https://riksarkivet.se/makt-och-minne

Visa alla nyheter