Ny bok om sigill i Norden 

2023-08-15

Nu går det att ta del av innehållet från konferensen ”Sigill i Norden” genom boken med samma namn. Sjutton presentationer belyser sigillhistoria ur olika perspektiv.

 

Konferensen samlade forskare från samtliga nordiska länder och lyfter ur olika perspektiv fram sigillens funktion och betydelse. Sigillet hade alltsedan medeltiden samma roll som namnunderskriften har idag, nämligen att bekräfta ett dokuments äkthet. I arkiven finns tusentals av dem, små konstverk som i en bild med en omskrift uttrycker identiteten för den som satt sitt sigill på ett dokument. 

 

Sigill i Norden 


I denna rikt illustrerade antologi kan man läsa om sigill för städer, härader, kyrkor, socknar och bönder. Det finns också artiklar om signetringar, sigillstampar och om det språk och emballage som användes. Bokens redaktör är Mattias Karlsson som är verksam vid Kulturen i Lund. Publikationen ingår i serien Skrifter utgivna av Riksarkivet som nummer 45.

Länk till boken i Riksarkivets webbutik.

Visa alla nyheter