Remiss angående behandling av personuppgifter 

2023-06-15

Remiss av nytt förslag till föreskrifter om behandling av personuppgifter för arkivändamål av allmänt intresse.

Riksarkivet arbetar med att ta fram föreskrifter som ger personuppgiftsansvariga som inte omfattas av föreskrifter om arkiv rätt att behandla personuppgifter för arkivändamål av allmänt intresse (se 7 § förordningen (2018:219) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning).

Riksarkivet har tidigare remitterat två olika förslag och har nu noga analyserat behovet av föreskrifter. Vi arbetar med ett nytt förslag som ger stöd för enskilda arkivinstitutioners behandling av personuppgifter för arkivändamål av allmänt intresse. Förslaget innehåller också en reglering av behandlingen av känsliga personuppgifter för arkivändamål av allmänt intresse som gäller för både enskilda arkivinstitutioner och arkivbildare.

Riksarkivets analys visar däremot att enskilda arkivbildare idag redan har ett direkt stöd i art. 5.1 b GDPR för att vidarebehandla personuppgifter för arkivändamål av allmänt intresse. Det saknas därför behov att reglera den behandlingen. Detsamma gäller när enskilda arkivbildare deponerar arkivbestånd hos arkivinstitutioner som i egenskap av personuppgiftsbiträden behandlar uppgifterna.

Det nya förslaget kommer att remitteras efter sommaren.

Kontakt
Martin Pålsson

Visa alla nyheter