Uppdatering av Riksarkivet söktjänst  

2023-02-23

Riksarkivets söktjänst på sok.riksarkivet.se har uppdaterats med förbättringar och nya funktioner.

Samsök som standard

Samsök är en sökingång som letar i både Digitala forskarsalen och i Nationell Arkivdatabas (NAD). Den görs nu till standardsökning på startsidan. Mer vana användare kan själva välja om de istället vill välja Sök i NAD (Nationell Arkivdatabas), Sök i Digitala forskarsalen eller exempelvis något av våra specialsök.

Länk till startsida för söktjänsten

Lagfartsböcker

Sökning i Lagfartsböcker 1875-1933 har fått fler sökfält. Det är nu möjligt att söka på fastighetens namn, socken och län. Observera att alla lagfartsböcker ännu inte är indexerade. Möjligheten att som tidigare söka via arkivet finns kvar.

Länk till sökningen för lagfartsböcker

Personsök tas bort

Vi har fått en hel del återkoppling på det formulär som vi kallar Personsök. Många användare uttrycker att sökmöjligheten lovar mer än vad sökningarna ger och vi väljer därför att ta bort den sökmöjligheten. Möjligheten att söka efter personer i exempelvis folkräkningar och andra databaser finns självklart fortsatt kvar.

Felanmälan för folkräkning försvinner

Möjligheten att rapportera fel eller lämna en kommentar tas bort i personposter för våra folkräkningar. Vi har inte längre möjlighet att ta hand om de synpunkter som lämnas där. Vår bedömning är att det är bättre att då plocka bort den funktionen.


Digitala forskarsalen
Skärmklipp från Digitala forskarsalen. Riksarkivets söktjänst har uppdaterats med förbättringar och nya funktioner.

Visa alla nyheter