Ny arkivguide om järnvägar 

2023-02-10

Nu släpper vi en ny arkivguide: Järnvägsarkiven - Riksarkivets teknikhistoriska källor.

Många statliga myndigheters verksamhet är teknikorienterad. Det är något som i hög grad avspeglar sig i arkiven efter Statens järnvägar, SJ. Fram till och med år 2000 var SJ ett statligt affärsverk och därefter överlämnade de sina handlingar till Riksarkivet.

Arkivguiden är ett hjälpmedel för dem söker handlingar om svenska järnvägar. Tyngdpunkten ligger på Statens järnvägars arkiv, som även inrymmer arkivbestånd från de enskilda järnvägsbolag som staten tog över från privata ägare. Detta stora och rikhaltiga material handlar inte bara om bansträckningar, lok, vagnar och stationshus, utan också om själva verksamheten. Exempelvis om resande, godstransporter och elektrifieringen av järnvägsnätet.
Genom den roll som Statens järnvägar spelat i svensk infrastruktur så kan arkivguiden också vara ett hjälpmedel för teknikhistorisk och ekonomisk historisk forskning. Men även släktforskare och hembygdsforskare har mycket att hämta i denna bok.

Bokens rika bildmaterial kommer från Riksarkivets samlingar och från Järnvägsmuseet i Gävle. Bilderna lyfter fram de människor som ingått i SJ:s olika verksamheter; i synnerhet de människor som skapat alla dokument som finns sparade i järnvägsarkiven.

Du hittar arkivguiden i vår webbutik.

 

järnvägsarkiven
 

Visa alla nyheter