Vägledning för utökat bevarande av information vid kris 

2023-02-08

Riksarkivet har publicerat en vägledning för utökat bevarande vid kris. Där uppmanar Riksarkivet både offentliga och enskilda aktörer att utöka bevarandet av samhällsinformation vid kriser.

Vägledningen ersätter den vägledningen som togs fram med anledning av corona-pandemin och gäller för olika typer av kriser som kan tänkas drabba det svenska samhället framöver.

Extraordinära händelser och andra kriser med påverkan på samhället motiverar ett utökat bevarande. Ofta finns ett stort intresse av att kunna utvärdera åtgärder och utkräva ansvar. Då är det viktigt att det finns arkiv som kan berätta krisernas omfattning och konsekvenser. 

Vägledningen syftar till att främja bevarande både vid nationella kriser och vid lokala eller sektorsspecifika kriser då kanske endast en ort eller samhällsgren drabbas. I vägledningen finns förslag på åtgärder för utökat bevarande och råd om krisbedömning och informationsvärdering.

Vägledningen finns på Riksarkivets webbplats (PDF).

Frågor om tillämpningen av vägledningen besvaras av enheten för tillsyn och leverans vid Riksarkivets avdelning för informationshantering,

Visa alla nyheter