Suppliker – nytt ämnesområde i Digitala forskarsalen 

2023-01-23

Digitala forskarsalen har uppdaterats med ett nytt ämnesområde: suppliker. Ett för många okänt men intressant källmaterial som innehåller stora mängder information om grundläggande saker i människors liv, exempelvis försörjning, egendom och konflikter. De är dessutom rika på personuppgifter.

Suppliker är ansökningar eller böneskrifter från enskilda eller grupper av undersåtar, riktade till överheten, som till exempel kungen, landshövdingen eller riksdagen. Avsändaren kunde bland mycket annat anhålla om ekonomiskt stöd, skattelindring, rätt till en fastighet, tillstånd att utöva en verksamhet eller be om hjälp att driva in en skuld.

Supplikerna var ett sätt för även fattiga och i många avseenden maktlösa kvinnor och män att göra sin röst hörd, lägga fram en begäran och ibland också få gehör för den. Eftersom suppliker kunde lämnas in till många olika myndigheter återfinns de också i många olika myndighetsarkiv.

På den nya ämnessidan finns direktlänkar, register och vägledningar till supplikmaterial hos Riksarkivet. Här hittar du till den nya sidan: https://sok.riksarkivet.se/amnesomrade?infosida=amnesomrade-suppliker

Exempel på supplik från Länsstyrelsen i Örebro län.
Exempel på supplik från Länsstyrelsen i Örebro län, Landskansliets arkiv. Foto: Linda Oja.

Visa alla nyheter