Nytt vapen till Hälsinglands tingsrätt 

2022-12-06

I oktober begärde Hudiksvalls tingsrätt att ett nytt vapen för tingsrätten i samband med namnbyte till Hälsinglands tingsrätt. Ett nytt vapen har nu komponerades av statsheraldikern.

Utgångspunkten är modellen som utvecklats av Riksarkivets statsheraldiker. Enligt modellen består en tingsrätts vapen exempelvis av ett kommun- eller landskapsvapen som symboliserar tingsrättens domkrets. Vapnet timbreras (ges attribut) med en balansvåg placerad i en ginstam (övre tredjedel av skölden). Timbreringens tinkturer (färger) lånas från huvudskölden men sätts i motsatt ordning för att en stark kontrast ska uppnås. I Hälsinglands tingsrätts fall består huvudskölden av Hälsinglands landskapsvapen.

Hälsinglands-tingsratt 

Tingsrättens vapen har följande blasonering: I svart fält en gyllene bock med röd beväring samt däröver en ginstam av guld belagd med en svart balansvåg. Skölden krönt med en kunglig krona.

Visa alla nyheter