Ny myndighet får nytt vapen 

2022-10-13

I dag har beslut tagits om det vapen som ska symbolisera Myndigheten för totalförsvarsanalys.

Susanne Moberg är särskild utredare med uppdrag att förbereda och genomföra bildandet av en ny myndighet för uppföljning och utvärdering av totalförsvaret – Myndigheten för totalförsvarsanalys. Moberg beslutade idag att den nya myndigheten ska anta ett vapen med följande beskrivning: 

Sköld: I blått fält tre öppna kronor av guld, ordnade två över en.
Skölden krönt med en kunglig krona och lagd över två korslagda svärd vars klingor övergår i facklor, allt av guld.

 

I blått fält tre öppna kronor av guld, ordnade två över en. Skölden krönt med en kunglig krona och lagd över två korslagda svärd vars klingor övergår i facklor, allt av guld.

 

Vapnet har komponerats och ritats av statsheraldikern Davor Zovko i samråd med den särskilde utredaren. Enligt lagen om Sveriges riksvapen (SFS 1982:268) får myndigheter som använder lilla riksvapen till vapnet foga emblem som symboliserar deras verksamhet. Två svärd i myndighetens vapen symboliserar delarna av Sveriges totalförsvar, det militära och det civila försvaret.

Totalförsvaret är myndighetens analys- och utvärderingsobjekt, det vill säga myndighetens ingångsempiri. Svärdens klingor omvandlas bakom skölden till facklor. Symboliken är att myndigheten, genom sina analyser och utvärderingar, omvandlar ingångsempirin till kunskap och upplysning om:

  • totalförsvarets utveckling i förhållande till dess övergripande mål,
  • effekter av beslutade statliga insatser inom totalförsvaret,
  • totalförsvarets effektivitet och kostnadseffektivitet samt
  • annat underlag till statens styrning av totalförsvaret.

 


Visa alla nyheter