Arkivverksamma samlade i Stockholm 

2022-09-01

I kunglig närvaro inleddes idag konferensen Nordiska arkivdagarna 2022, som har lockat över 500 deltagare.

Sedan 1935 har arkivverksamma i Norden träffats var tredje år för att diskutera och lära om arkivfrågor och informationshantering. Konferens är ett samarbete mellan de nordiska ländernas arkiv och i år står svenska Riksarkivet värd.

Riksarkivarien Karin Åström Iko sa i sitt invigningstal:

- I tider då desinformation används för att skapa osäkerhet och splittra, ger arkiven sammanhang och visar de faktiska skeendena. Arkiven har också en övergripande roll i tider av osäkerhet. De står för stabilitet och kunskap. Bärarna av informationen må förändras, från pergament till servrar, hanteringen må förändras, från handskrivna låneblanketter till digitala beställningar. Men utgångspunkten: att arkiven är viktiga och grundläggande, är lika sann idag som någonsin förr. Våra frågeställningar är desamma – varje tid måste hitta sina svar: Vilken information ska sparas, hur ska vi spara den och hur ska den ordnas så att den kan återanvändas?

Huvudtalare på förmiddagen var riksdagens talman Andreas Norlén, som i sitt anförande pratade om arkiven som en förutsättning för demokratin. Utan källor och fakta kan vi inte skapa sammanhang och lära av historien. Arkiv är ett ord med stark dragningskraft, sa Norlén.

Under de Nordiska arkivdagarna den 1-2 september deltar över 500 personer, både på plats och digitalt med möjlighet att ställa frågor via chatt.

 

Riksarkivarierna, Drottningen och Kronprinsessan. 

Från vänster:
Ole Magnus Mølbak Andersen, stf riksarkivarie i Danmark
Karin Åström Iko, riksarkivarie i Sverige
H.M. Drottningen
H.K.H. Kronprinsessan
Inga Bolstad, riksarkivarie i Norge
Hrefna Róbertsdóttir, riksarkivarie i Island
Päivi Happonen, riksarkivarie i Finland

Visa alla nyheter