Spadtag för nya arkivlokaler i Härnösand 

2022-08-26

Nu är första spadtaget inför bygget av nya stora arkivlokaler i Härnösand taget – ett samarbete mellan Riksarkivet, Skatteverket och Specialfastigheter.

Riksarkivarien Karin Åström Iko, generaldirektören Katrin Westling Palm och VD:n Åsa Hedenberg satte gemensamt spaden i marken på Saltvikshöjden fredagen den 26 augusti.

Samarbetet om nya lokaler har pågått i flera år och på torsdagen fattade regeringen beslut om rätt att teckna långsiktigt hyresavtal.

- Nu blir det på riktigt efter många år av planering – äntligen! Det här kommer bli en fantastik  byggnad för både arkiv, personal och besökare. Jag är väldigt glad över att vi gör det här tillsammans, säger Karin Åström Iko.

Riksarkivet, som finns på elva orter i Sverige, har inte nog med expansionsutrymme för att ta emot nya arkiv. Nuvarande lokaler i Härnösand har ineffektiva ytor och det är svårt att anpassa dem till moderna arbetssätt. Att samarbeta med andra aktörer är ett samhällsekonomiskt sätt att säkra Riksarkivets långsiktiga behov av arkivlokaler. Att lokalerna ska vara anpassningsbara och hållbara genomsyrar arbetet.

- Det här samarbetet ger oss en unik möjlighet att ta ett helhetsgrepp på lokaler och hur de behöver vara utformade för att passa verksamheten – allt ifrån hur vi tar emot arkiv och förvarar dem till hur vi digitiserar och gör arkiven tillgängliga för användarna, säger Karin Åström Iko.

Arbetet sker i nära dialog med Härnösands kommun och regionala aktörer.

 

Fakta om projektet

  • Byggstart planeras till hösten 2022 och lokalerna beräknas stå klara våren 2025
  • Beräknade arkivytor: cirka 20 500 kvadratmeter
  • Uppskattade antal hyllmeter: cirka 234 000 fördelat på cirka 300 hyllkvarter
  • Fastighetens totala areal har preliminärt uppskattats till ungefär 35 500 kvadratmeter

 

Frågor om projektet

Kontakta Riksarkivets projektledare Håkan Viklund via e-post hakan1.viklund@riksarkivet.se eller telefon 010-4768168.

 

Spadtag i Härnösand.  

Gemensamt spadtag av Åsa Hedenberg (Specialfastigheter), Karin Åström Iko (Riksarkivet) och Katrin Westling Palm (Skatteverket). Foto: Åke Johansson.  

 

Skiss exteriör (1)
Skiss exteriör. Bild: Tengbom.

 

Skiss exteriör (2) 

Skiss exteriör. Bild: Tengbom.

 

Skiss interiör (1)  

Skiss interiör. Bild: Tengbom.

 

Skiss interiör (2) 

Skiss interiör. Bild: Tengbom.

Visa alla nyheter