Brandförsäkringar har avpublicerats 

2022-08-25

Specialsöket för Brandförsäkringar med tillhörande kartor har tagits bort från Riksarkivets söktjänst.

Det fysiska arkivet är deponerat hos Centrum för Näringslivshistoria i Ulvsunda, Stockholm. Centrum för Näringslivshistoria tillgängliggör nu digitalt, på uppdrag av Brandförsäkringsverkets Stiftelse för Bebyggelsehistorisk Forskning, några serier i arkivet i sin helhet.
Här kan du söka Byggnadsvärderingar och kartor online https://www.brandverket.se/arkivet/sok-i-arkivet-online

Visa alla nyheter