Ny bok om Svenska Ostindiska Companiet 

2022-06-17

För första gången finns nu en omfattande beskrivning av sjömän och landpersonal i Svenska Ostindiska Companiet (SOIC) i bokform. I "Sjöfarare och Superkargörer. Människor i och omkring Svenska Ostindiska Compagnierna 1731–1813" presenterar LarsOlof Lööf 1 718 av de personer som gjorde handeln med Östasien möjlig.

Svenska Ostindiska Companiet (SOIC), eller egentligen Compagnierna, var ett handelskompani grundat 1731 med svenskt monopol på handel med Östasien fram till början av 1800-talet. Framförallt bedrevs handel med Kina under kompaniets 132 fartygsexpeditioner.

För första gången finns nu en omfattande beskrivning av sjömän och landpersonal i SOIC då så många som 1 718 personer har biograferats av författaren LarsOlof Lööf i detta bokverk. Från lägre befäl ombord på skeppen upp till superkargörerna är antalet biograferade personer närmast komplett. Saknas gör huvuddelen av matroserna och jungmännen, även om flera lägre befäl började på denna nivå och därmed finns med i boken.

Då Göteborg var kompaniets hemmahamn är det naturligt att mycket information om verksamheten finns i de lokala källorna på Västkusten. Kompaniet hade egen rättsordning för  interna ärenden, men många ekonomiska tvister kom att hänskjutas till Göteborgs Rådhusrätt. Författaren har efter närmast total genomgång av rådhusrättens omfattande material för den aktuella tiden lyckats identifiera många uppgifter som berör ekonomi, sjömanskap och äktenskap. Detta tidskrävande arbete har resulterat i ny kunskap om ett stort antal aktörer i och omkring SOIC.

Författaren, med bakgrund i museivärlden, har dessutom lyckats identifiera och skapa ny förståelse för föremål i museernas gömmor som kan knytas till biograferade personer. Det gäller bland annat det monogramprydda porslinet i museisamlingar som länge stått i skuggan av det adligt vapendekorerade porslinet. Även andra föremålstyper lyfts fram och visas i boken: porträtt, topografisk konst och bilder ur litteraturen. De flesta av bokens illustrationer publiceras för första gången.

Författarens omfattande studier av primärkällor och djupa kunskap om SOIC:s historiska sammanhang gör denna bok till ett nytt standardverk för fortsatt forskningen på området.

Köp boken i vår webbutik!

 

Den nya boken om Ostindiska Companiet.  


 

Visa alla nyheter