Riksarkivet planerar för nya lokaler i Härnösand 

2021-10-12

Riksarkivet bedriver sedan hösten 2019 ett projekt tillsammans med Skatteverket i syfte att bygga nya klimatsmarta lokaler i Härnösand.

– Det här en möjlighet att långsiktigt säkra vårt behov av arkivlokaler på ett samhällsekonomiskt fördelaktigt sätt och i samarbetet med andra myndigheter kan vi få gemensam nytta av varandras kompetenser och resurser. För Riksarkivet är det också viktigt att samverka med andra aktörer i arkivlänet Västernorrland. Vi har dialog med regionen, kommunen, länsstyrelsen med flera om samverkan och utveckling framåt, säger riksarkivarie Karin Åström Iko.

En långsiktig planering för arkivlokaler är nödvändig för att Riksarkivet ska kunna göra arkiven tillgängliga, så att de kan användas och vara till nytta i samhället över tid. Medborgarna ska kunna lita på att det finns autentiskt informationen i arkiven som kan användas i forskning, rättskipning och för allmänhetens insyn. Det är grundläggande i vårt demokratiska samhälle.

Flexibla lokaler anpassade för verksamheten

Riksarkivet, som finns på elva orter i Sverige, har inte nog med expansionsutrymme för att ta emot leveranser. Nuvarande lokaler i Härnösand har ineffektiva ytor och det är svårt att anpassa dem till moderna arbetssätt. Att samarbeta med andra myndigheter är ett samhällsekonomiskt sätt att säkra Riksarkivets långsiktiga behov av arkivlokaler, som också är flexibla och anpassade för verksamheten och de som vill använda arkiven.

Riksarkivet driver ett gemensamt projekt med Skatteverket enligt en överenskommelse hösten 2019.

– Vi har nu en unik möjlighet att ta ett helhetsgrepp på lokaler och hur de behöver vara utformade för att passa verksamheten – till exempel hur vi tar emot arkiv och förvarar dem, hur vi digitiserar och hur vi gör arkiven tillgängliga för användarna, säger Karin Åström Iko.

För mer information

Linda Saltin, projektkommunikatör
Telefon: 010-4768085, 076-7798585
linda.saltin@riksarkivet.se

 

Kontakt

Visa alla nyheter