Remiss av nya författningar om krav på framställningen av elektroniska och allmänna handlingar 

2021-10-07

Riksarkivet arbetar med att ta fram föreskrifter som ska ersätta bland annat Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd (RA-FS 2009:2) om tekniska krav för elektroniska handlingar (upptagningar för automatiserad behandling).

Remissen omfattar två författningsförslag.

Läs mer och lämna dina synpunkter.

 


 

Visa alla nyheter