Nerladdning av befolkningsdata via SwedPop 

2021-07-05

Den första versionen av SwedPop-data har släppts. Nu är det möjligt för forskare att själva ladda ned historiska befolkningsdata från år 1700 till 1910 för forskning utan kostnad.

Den 30 juni lanserades den första versionen av SwedPop-data tillsammans med en betaversion av ett uttagsverktyg som hjälper forskare att sätta samman och ladda ned sina dataset för analys.

SwedPop är ett infrastrukturprojekt som samordnar de viktigaste historiska befolkningsdatabaserna i Sverige till en gemensam resurs för det nationella och internationella forskarsamhället. Långa obrutna tidsserier som omfattar hela befolkningen finns tillgängliga från mitten av 1600-talet ända fram till idag. Dessa är en resurs inom många forskningsområden. Bland annat kan data användas för att belysa de långsiktiga demografiska, sociala och ekonomiska processer som omformade Sverige, från ett traditionellt bondesamhälle fram till dagens postindustriella välfärdssamhälle.

I ett första steg erbjuds tillgång till data från Demografiska databasen (DDB), Umeå universitet, Skånes ekonomisk-demografiska databas (SEDD), Lunds universitet och SweCens-databasen vid Riksarkivet. Data omfattar befolkningsdata från över 70 svenska församlingar i fyra stora regioner fram till 1908 (DDB), fem församlingar i Skåne fram till 1910 (SEDD) och en fullständig version av 1880 års folkräkning (SweCens).

 

Folkräkning 1880 från Mariefreds församling, Södermanlands län 

 

SwedPop stöds av Vetenskapsrådet, universiteten i Umeå, Lund och Göteborg, Riksarkivet samt Stockholms stadsarkiv. SwedPop leds och administreras av CEDAR, Umeå universitet. Avsikten med samordningen är att skapa en gemensam databasstruktur som förbättrar möjligheten till att bedriva jämförande forskning med befolkningsdata, både i Sverige och internationellt.

Besök SwedPop för mer information.

Visa alla nyheter