Bidra till de Nordiska arkivdagarna 2022 

2021-05-21

Vill du vara med och bidra till programmet för de Nordiska arkivdagarna 2022? Skicka in ditt bidrag senast den 14 september 2021.

Nordiska arkivdagarna arrangeras vart tredje år som ett samarbete mellan de nordiska ländernas nationalarkiv. Nu sker det för 26:e gången. Den 1–2 september 2022 hålls de Nordiska arkivdagarna i Stockholm, med både fysiskt och digitalt deltagande.

Temat för Nordiska arkivdagarna 2022 i Stockholm är Arkiv och samhälle. Temat belyser arkivsektorns uppdrag att bevara och säkra arkiven för framtiden genom att lyfta fram arkivens roll och betydelse för samhällsutvecklingen – vår gemensamma framtid. Arkivens betydelse för en levande demokrati och inkluderande samtal om gemensamma samhällsfrågor är grundläggande, liksom behovet av dokumentation i samhället. Arkiven behövs. I de samhällsviktiga arkiven dokumenteras vårt samhällsliv både när det fungerar som det ska och när det ställs på prov, som vid en pandemi.

Nordiska programkommittén inbjuder genom detta “call for papers“ arkivverksamma i de nordiska länderna att sända in bidrag till programmet.

Call for papers  

Anmälningsblankett

 

Nordisk arkivdagarna i Stockholm 2022 

 

Visa alla nyheter