Ökat öppethållande i läsesalar från maj 

2021-04-14

Från och med den 3 maj planerar Riksarkivets att hålla läsesalarna öppna minst 6 timmar och högst 20 timmar per vecka.

Under coronapandemin har öppethållandet i Riksarkivets läsesalar begränsats successivt, från ett halverat öppethållande ner till tre timmar i veckan. Beslutet har i hög grad påverkat möjligheten att ta del av handlingar som förvaras av Riksarkivet. Det har under hela perioden varit möjligt att få ta del av allmän handling på plats.

Riksarkivet har under perioden informerat om möjligheterna att ta del av digitala arkivhandlingar och om möjligheten att beställa kopior. Men för att kunna beställa kopior måste man veta exakt vilka handlingar man vill ta del av, kopiorna är avgiftsbelagda och väntetiden är relativt lång på grund av hög arbetsbelastning i Riksarkivet.

Det begränsade öppethållandet orsakar problem av olika slag, och det finns grupper som riskerar att lida betydande skada, både ekonomiskt och yrkesmässigt.

Ökat öppethållande

Trots fortsatt hög smittspridning i samhället behöver Riksarkivet nu, efter ett år av kraftigt minskat öppethållande, bereda arkivanvändarna möjlighet till längre arkivbesök.

Från och med den 3 maj 2021 till och med den 31 augusti 2021 planerar Riksarkivets att hålla läsesalarna öppna minst 6 timmar per vecka och högst 20 timmar per vecka. Timmarna ska vara fördelade på minst två dagar per vecka.

Åtgärder för att minska smittspridning kommer att gälla i lokalerna. Tillgängligheten till datorer för att ta del av digitala bilder, databaser och länkar som är tillgängliga utanför Riksarkivet kan begränsas. Möjligheterna för Riksarkivets medarbetare att hjälpa besökarna är begränsade.

Den som ska besöka en läsesal bör alltid kontrollera informationen på vår webbplats innan besöket. Riksarkivet har läsesalar på olika platser i landet och smittläge och tillgängliga resurser kan påverka öppettiderna, även med kort varsel.
För mer information: Avdelningschef Eva-Marie Sahlin, telefon 010-476 87 01.

Verksamhetsplatser - Riksarkivet

Kontakt
Andreas Wallgård

Visa alla nyheter