Namninsamling för kvinnlig rösträtt 

2021-04-14

Som en del i det pågående demokratijubileet har Riksarkivet digitiserat underskrifterna från de ca 350 000 kvinnor som i en namninsamling 1913-1914 alla önskade en och samma sak: Rösträtt!

Demokratin fyller 100 år! Som en del av demokratijubileet har Riksarkivet digitiserat en namninsamling med ca 350 000 underskrifter. Insamlingen gjordes åren 1913-1914  av Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt (LKPR). Insamlingsresultatet motsvarade ca 18 % av de kvinnor i  Sverige som var över 18 år. Digitiseringen har skett i samverkan med Demokrati100 och med ekonomiskt stöd från Riksbankens jubileumsfond. Du kan läsa mer om Demokrati100 längst ned på sidan.

Ikonisk bild

På en av rösträttsrörelsens mest berömda bilder ses journalisten, författaren, feministen och aktivisten Elin Wägner (1882-1949) vid de 30 inbundna volymerna med de samlade namnunderskrifter som idag förvaras hos Riksarkivet.

Var hittar jag namnlistorna?

Den digitiserade namninsamlingen finns i Riksarkivets digitala forskarsal (sok.riksarkivet.se) där du hittar den under fliken ”ämnesområden” och därefter väljer ”politik”. Du kan också klicka på den här direktlänken.

Vad och hur kan jag hitta?

Varje namnlista har ett unikt nummer och är sorterade länsvis. Varje volym har i samband med digitiseringen getts en geografisk indexering. Förutom namnuppgifter, titel, yrke och adress finns även uppgifter om frivilliga bidrag som lämnats för att stödja kampanjen.

Vad kan namnen berätta?

Innehållet är ett spännande källmaterial för många. Här kan forskare fördjupa sig i vilka kvinnor som engagerade sig och hur idéspridning och ideologiskt motstånd i olika socioekonomiska grupper kan ha sett ut. Likaså kan det digitiserade materialet berätta om geografiska mönster, åldrar, yrken och lärosäten och engagemang i andra föreningar eller församlingar. Namnlistorna kan utgöra en grund för akademisk forskning om vägen till lika och allmänn rösträtt men är också värdefulla för den som är intresserad av lokal- eller släkthistoria.

Om Demokrati100

Demokrati100 är ett projekt som vill öka kunskapen om den allmänna och lika rösträttens tillkomst genom att lyfta fram dokument, föremål och människors berättelser från arkiv, museer och bibliotek. Bakom projektet står Kungliga biblioteket och Riksbankens Jubileumsfond tillsammans med ett nätverk av företrädare för arkiv, museer och bibliotek samt enskilda forskare där också Riksarkivet ingår.

Länk till mer information om Demokrati100.

Elin Wägner

Elin Wägner vid de insamlade namnen 1914. (Foto ur Elin Wägners samling, KvinnSam, Göteborgs universitetsbibliotek).


Namnunderskrifter från kvinnor från Karlstad. 

Karlstadskvinnor för rösträtt. En av många tusen sidor med insamlade namn 1913-1914 som nu gjorts digitalt tillgängliga.

Kontakt
Andreas Wallgård

Visa alla nyheter