Digitala frukostmöten med Riksarkivet 

2021-03-12

Riksarkivet har de senaste åren genomfört dialogmöten med landets arkivsektor och andra intressenter. Utgångspunkten har varit den arkivutredning som genomfördes 2017-2019 och de förslag som presenterades i betänkandet "Härifrån till evigheten. En långsiktig arkivpolitik för förvaltning och kulturarv (SOU 2019:58)".

Remissperioden avslutades i höstas men behovet av att fortsatt träffas i olika former och få diskutera våra viktiga framtidsfrågor kvarstår. Vad säger remissvaren om arkivutredningen? Hur kan vi uppmärksamma betydelsen av våra samhällsviktiga arkiv och lyfta gemensamma frågor och utmaningar på bästa sätt? Hur vill vi att vår informationshantering ska se ut i framtiden?

Vi bjuder in till några digitala frukostmöten under ledning av riksarkivarie Karin Åström Iko. Du kan välja på sex olika datum, samtliga kl. 8.30-9.30:

  • 12 april (via Zoom)
  • 19 april (via Zoom)
  • 21 april (via Zoom) 
  • 23 april (via Zoom)
  • 26 april (via Skype)
  • 28 april (via Skype)

Våra möten riktar sig till dig som är verksam inom arkivsektorn, på annat vis arbetar med informationshantering eller hör till verksamhetsområdets många intressenter.

Antalet deltagare vid varje tillfälle är begränsat. Anmäl dig därför så snart som möjligt men senast den 8 april.

Anmälan sker till andreas.wallgard[at]riksarkivet.se. Ange vilket datum du önskar delta.

Länk till mötet och mer information kommer att skickas ut efter att din anmälan bekräftats.

Kontakt
Andreas Wallgård

Visa alla nyheter