Stort intresse för Riksarkivets söktjänst under 2020 

2021-02-10

Intresset för att söka efter arkivinformation via Riksarkivets söktjänst ökar. Att kunna söka och ta del av information på distans blir extra viktigt när vi på grund av pandemin begränsat möjligheten att besök våra läsesalar.

Under 2020 har Riksarkivet kunnat konstatera att söktjänsten används av många. Under 2020 hade vi mer än 6,3 miljoner besök vilket är 18 procent fler än året innan.

Vilka uppgifter är det då som eftersöks i söktjänsten? En sammanställning av de tio mest använda arkivbestånden och registren under 2020 visar att intresset är stort för material som brukar användas i släkt- och hembygdsforskning:

  1. Kyrkoarkiv
  2. Dödregister
  3. Folkräkningar
  4. Domstolsarkiv
  5. SCB Födda-Vigda-Döda
  6. Födelseregister
  7. Bouppteckningar
  8. Mantalslängder
  9. Fordonsregistret
  10. Lagfartsregistret

Huvuddelen av de som använder söktjänsten gör det från Sverige. Näst största grupp är användare från USA, följt av besökare från de övriga nordiska länderna. Vägen till Riksarkivets söktjänster går för de flesta via nätets stora söktjänster. En liten men starkt växande grupp är de besökare som når söktjänsten via sociala medier.

- Resultatet för 2020 är fantastiskt bra och det blir spännande att utveckla söktjänsten vidare för att kunna intressera fler användare. När vi  arbetar vidare med att förbättra funktionerna i söktjänsten behöver vi mer kunskap om våra besökare och deras upplevelse av att använda våra söktjänster. I det fortsatta arbetet hoppas jag också att vi kan etablera samarbeta med andra, exempelvis aktörer inom släktforskningsområdet och wikimedia-gemenskapen. Det skulle kunna bidra till att arkiven kommer till nytta för ännu fler under kommande år, säger David Haskiya, chef för enhet Digitala användarmöten, som ansvarar för söktjänsten.

Vill du själv använda vår söktjänst hittar du dit genom länken sok.riksarkivet.se

Vill du veta mer om söktjänsten och vår statistik, kontakta david.haskiya[at]riksarkivet.se

Kontakt
Andreas Wallgård

Visa alla nyheter