AI och medborgarforskning öppnar upp arkiven 

2021-02-01

Är du nyfiken på Göteborgs dolda historia under slutet av 1800-talet, med allt från lösdrivare och överförfriskade sjömän till stulna fioler och borttappade emigrantkoffertar?

Nu lanserar Riksarkivet de första resultaten från ett projekt som gör arkivmaterial tillgängligt på helt nya sätt. Med hjälp av kunniga deltagare från allmänheten har datamodeller skapats som maskinellt tolkar och transkriberar äldre handskrivna texter.

Bild: Polisrapport från Göteborgs poliskammares detektiva avdelningDe första resultaten avser polisrapporter från Göteborgs poliskammares detektiva avdelning 1868–1902. Avdelningen inrättades på 1850-talet och hade till uppgift att genomföra utredningar som ouniformerade poliser. 1868 tillsattes en fast personalgrupp och då började man uppföra rapportböcker över alla utgående handlingar.

De maskintolkade texterna som lanseras berättar om Göteborgs historia under en period som präglades av urbanisering, industrialisering och migration. Fem rapportböcker kan nås via Riksarkivets hemsida: https://sok.riksarkivet.se/htr. Ytterligare material kommer att läggas upp under året.


Länkar:

Söksida: https://sok.riksarkivet.se/htr

Info om HTR-projektet: https://www.riksarkivet.se/htr

Släktband P1 om projektet: https://sverigesradio.se/slaktband?flik=kommande&date=2021-01-29

Kontakt: Olof Karsvall, projektledare, e-post: olof.karsvall[snabel-a]riksarkivet.se

Visa alla nyheter