Sök våra stipendier! 

2021-01-26

Riksarkivet utlyser stipendier för arkivvetenskaplig forskning och annan verksamhet inom kulturarvsområdet – sök senast den 28 februari.

Riksarkivets samfond, Riksarkivarie Åke Kromnows jubileumsfond och Riksarkivarie Ingvar Anderssons fond stöder på olika vis arkivvetenskapligt relevant forskning och annan verksamhet inom kulturarvsområdet. Fonderna har en gemensam utlysning och ansökningsprocess. Via länken nedan kan du läsa mer om de villkor som gäller för respektive fond och om hur ansökan går till.

Exempel på en tidigare stipendiat är Anna Wessman som förra året fick stöd för att skriva sin magisteruppsats på temat arkivering och tillgängliggörande av forskningsdata vid svenska universitet. Ett annat projekt som fått stöd är "Pass i äldre tid" som 2018 gavs bidrag för forskning om passystemets framväxt och förändringar i Sverige.

Mer information om våra stipendier och hur ansökan går till

 

Passforskning är något som tidigare fått stöd stipendiestöd genom Riksarkivet. På bilden visas en ansökan om inrikespass från 1821 hämtat ur Västernorrlands läns landskanslis arkiv, Passhandlingar, D VII aa:14a

Bild: Passforskning är något som tidigare fått stöd stipendiestöd genom Riksarkivet. På bilden visas en ansökan om inrikespass från 1821 hämtat ur Västernorrlands läns landskanslis arkiv, Passhandlingar, D VII aa:14a.

Kontakt
Andreas Wallgård

Visa alla nyheter