De samhällsviktiga arkiven - webbsänd seminarieserie från Riksarkivet 

2020-09-15

När och hur skall vi gå tillväga för att lära från vår historia när det gäller krishantering? Vad kan arkiven göra för att hjälpa framtida forskare att hitta svaren på sina frågor? Vad blir arkivariens roll när AI tar över? Hur kan man bevara information i 100 000 år? Det är några av de frågor som kommer att lyftas i Riksarkivets seminarieserie ”De samhällsviktiga arkiven” under oktober månad.

Bild för De samhällsviktiga arkiven - webbsänd seminarieserie från Riksarkivet 

För att möta vår tids utmaningar belyser seminarieserien arkivens roll i demokratin och i samhället. Utmaningar som till exempel ökat bevarande med anledning av Corona-pandemin, digitalisering, informationssäkerhetsmässiga aspekter och riktigt långvarigt bevarande av samhällsviktig information.

Med "De samhällsviktiga arkiven" lyfter Riksarkivet och inbjudna talare fram spännande perspektiv och behandlar aktuella frågor om arkivverksamhet i såväl offentlig som enskild sektor.

Seminarieserien har fokus på arkiven och framtiden, demokrati, att dokumentera det extraordinära, informationssäkerhet och arkivförvaltning och riktar sig till arkivarier i hela samhället. Andra yrkesgrupper med anknytning till arkivfrågor inom informationshantering är också varmt välkomna.

Sista dag för anmälan är 1 oktober 2020.

Välkommen!

Kontakt
Andrëa Grängsjö

Visa alla nyheter