Remissammanställningar gällande FGS för databas publicerade 

2019-12-18

Projekt FGS-Databas arbetar med att ta fram FGS för databaser. Projektet tar fram förslag på en FGS som erbjuder två formatalternativ för överföring av databasinformation, dels Alternativ 1 (relationsdatabaser och register) baserad på ADDML, dels Alternativ 2 (relationsdatabaser) baserad på SIARD.

I projektgruppen ingår Riksarkivets BDI-avdelning, Sydarkivera och Statens Servicecenter. Projektet tar också fram förslag på en anpassad FGS för arkivleveranser.

Sommaren skickades två remisser ut gällande förslag för Alternativ 1. Efter remissbehandling av inkomna svar föreligger nu två remissammanställningar:

  1. Remissammanställning FGS Databas
  2. Remissammanställning Anpassning av FGS Databas för arkivleveranser

Här kan du läsa mer om förvaltningsgemensamma specifikationer FGS.

Kontakt
Magnus Geber

Visa alla nyheter