Samerna, romerna och rösträtten – Demokrati100 på forskarbesök på Riksarkivet 

2019-12-13

När fick samer rösträtt i Sverige? Och hur var det med romerna? Det är två frågor som det har debatterats en del kring under de senaste åren. Ett entydigt svar har varit svårt att finna.

Under ett par dagar under hösten 2019 samlades därför en grupp historiker och arkivarier på Riksarkivet i Marieberg, Stockholm, för att reda ut hur det egentligen begav sig med romerna, samerna och rösträtten. Hur det gick kan du läsa om på Demokrati100s webbsida:

Kontakt
Cecilia Notini

Visa alla nyheter