Förbeställ arkivmaterial hemifrån med ny digital tjänst 

2019-11-25

Nu kan du som ska besöka Riksarkivet på Landsarkivet i Göteborg (Arkivgatan), Landsarkivet i Östersund samt Landsarkivet i Uppsala förbeställa arkivmaterial hemifrån med hjälp av en ny digital tjänst. När som helst på dygnet kan du via Nationell ArkivDatabas (NAD), beställa handlingar som sedan är framtagna inför ditt besök i läsesalen.

Mer än en tredjedel av våra besökare var intresserade av att kunna förbeställa material. Det visade en kundundersökning som Riksarkivet genomförde under våren 2019. Idag kan du göra digitala beställningar till Landsarkivet i Göteborg, Landsarkivet i Östersund och till Landsarkivet i Uppsala. Vi räknar med att det ska vara möjligt att förbeställa handlingar till alla våra läsesalar vid halvårsskiftet 2020.

Bild från läsesalen på landsarkivet i Göteborg 

Enkelt att beställa digitalt

Beställ hemma, invänta bekräftelse på e-posten att beställningen är godkänd och när du sedan kommer till läsesalen är det önskade arkivmaterialet redan framtaget och du slipper vänta. Det går fortfarande bra att beställa arkivmaterial på plats i läsesalen. Dessa beställningar görs också digitalt.

För att förbeställa material till läsesalen behöver du ett användarkonto till Riksarkivets digitala tjänster, dvs Digitala forskarsalen eller Nationell ArkivDatabas (NAD). Logga in på ditt konto och sök fram det material du är intresserad av i NAD. Knappen ”Läsesal” visas vid material som kan beställas.

Förbättrad service vid behov av prövning

Den nya digitala tjänsten ger också bättre service till den besökare som beställer fram material som omfattas av sekretess eller villkor. Du får en förhandsvarning om att en prövning måste göras och att det därför kommer ta längre tid innan handlingarna eventuellt finns tillgängliga.

Bild på hur den digitala beställningsrutinen ser ut på Riksarkivets söktjänst 

Digitalt för hållbar hantering

Tack vare den digitala beställningsrutinen behöver våra besökare inte heller fylla i beställningslappar för hand. Om du beställer fram mycket material så innebär det en stor tidsbesparing.

Länkar

Visa alla nyheter