Riksarkivet inför gemensamma ramar för öppethållandet 

2019-11-13

Riksarkivet inför en gemensam ram för öppethållandet i alla sina läsesalar. Miniminivån är 20 timmar i veckan, maximinivån 30 timmar. Bemannad depå ska hållas öppen minst 10 timmar per vecka. De nya öppettiderna införs successivt under perioden 1 november-31 december 2019.

Under de kommande åren kommer Riksarkivet ha ökade kostnader för lokaler, arkivflytt och för nödvändiga satsningar på infrastruktur, utan att myndigheten får utökade resurser. Riksarkivet har därför prioriterat om, bl.a. när det gäller öppettider i läsesalarna.

Digital tillgänglighet

På Riksarkivets webbplats kan du hitta information om arkiv i Sverige. Nationella arkivdatabasen, NAD, publicerar information om arkiv och samlingar hos kommun-och regionarkiv, folkrörelse- och föreningsarkiv, näringslivsarkiv, Riksarkivet, museer, bibliotek med flera.

I digitala forskarsalen kan du söka direkt i digitiserade arkiv och databaser.

Riksarkivet inför också succesivt digitala beställningar till våra läsesalar. Det innebär att besökare kan förbeställa handlingar via Internet. Vi räknar med att det ska vara möjligt att förbeställa handlingar till alla läsesalar vid halvårsskiftet 2020. Vid beställning anger man när man vill besöka läsesalen för att ta del av handlingarna.

Kontakt
Eva-Marie Sahlin

Visa alla nyheter