Tre prisas med Hans Järtas medalj 

2018-09-24

I samband med att Riksarkivet firar 400 år har det återigen blivit dags att dela ut Hans Järtas medalj. Pristagarna är Karin Bojs, Johan Hirschfeldt och Elisabeth Thorsell.


Hans Järtas Medalj
Hans Järtas medalj

Hans Järtas medalj delas ut till ”en person, i första hand utanför den statliga arkivorganisationen, som gjort väsentliga insatser för att främja arkivverksamheten i riket”.

Medaljen har i och med årets pris delats ut elva gånger till totalt 15 mottagare. Första gången den delades ut var 1995.

Medaljceremonin kommer ske vid på konferensen Demokratins Källor i Uppsala 14 november.
Arrangörer för den konferensen är Riksarkivet, Föreningen Svenska länsarkivarier, Folkrörelsernas arkivförbund och Näringslivsarkivens förbund.

Beskrivningar av mottagarna och Riksarkivets motivering:


Karin Bojs

Karin Bojs
Karin Bojs är vetenskapsjournalist och författare. Hennes bok Min europeiska familj: de senaste 54 000 åren (2015) har översatts till flera språk. Bojs senaste större verk är Svenskarna och deras fäder: de senaste 11 000 åren (tillsammans med Peter Sjölund; 2016).

Motivering:
Karin Bojs har stimulerat arkivens användning genom sitt författarskap, som belyser hur naturvetenskapliga metoder kan kombineras med forskning i skriftliga källor och hur akademiska forskningsresultat kan kompletteras med privatpersoners släktforskning.
Foto: Ulrica Zwenger


Johan Hirschfeldt

Johan Hirschfeldt
Johan Hirschfeldt har varit president i Svea hovrätt och justitiekansler. Bland hans övriga uppdrag märks ordförandeskapet i 2005 års katastrofkommission. I sina skrifter har han bland annat behandlat rättshistoriska problem och tryckfrihetsfrågor. Åren 2008–2016 var han ledamot av Riksarkivets insynsråd.

Motivering:
Johan Hirschfeldt har genom sitt engagemang för det öppna samhället och som verksam ledamot av Riksarkivets insynsråd gjort viktiga insatser för att främja svensk arkivverksamhet i bredaste bemärkelse.
Foto: Emre Olgun, Riksarkivet


Elisabeth Thorsell

Elisabeth Thorsell

Elisabeth Thorsell, genealog och författare, har bland annat varit ledamot av styrelserna för Genealogiska föreningen och Sveriges Släktforskarförbund samt redaktör för Släkthistoriskt forum och Svenska släktkalendern. Bland hennes skrifter märks handboken Släktforskning: vägen till din egen historia, som alltsedan 1993 getts ut i flera upplagor.

Motivering:
Elisabeth Thorsell har som förgrundsgestalt inom släktforskarrörelsen haft stor betydelse för att främja användningen av de arkiv som bevaras av Riksarkivet, särskilt det kyrkliga folkbokföringsmaterialet.
Foto:Privat


Tidigare pristagare:
1995 Ingemar Öhrn
1996 Stig W. Nilsson
1997 Egil Johansson
1998 Charles Kecskeméti
1999 Sten Wahlqvist
2001 Christer Troselius och P.G. Hånell
2003 Torkel Jansson
2005 Ingemar Wickström
2007 Marie Louise Samuelsson
2011 Gunilla Nordlund och Elisabeth Renström

 

Visa alla nyheter