Vapen och namnchiffer för Prins Gabriel, Hertig av Dalarna 

2017-11-22

Riksarkivets heraldiska enhet har gjort ritningen till Prins Gabriels vapen.

Vapen, Prins Gabriel

Prins Carl Philip och Prinsessan Sofia fick 2017-08-31 sitt andra barn, en son kommer att döpas i Drottningholms slottskyrka den 1 december. Gossen har av HM Konungen förlänats titeln HKH Prins Gabriel, Hertig av Dalarna.

Det heraldiska vapnet har skapats av Riksarkivets grafiske designer Henrik Dahlström enligt en sekelgammal tradition, som innebär att hertigdömets vapen återfinns i vapnets tredje fält. De korsade dalpilarna är kända som en symbol för Dalarna alltsedan 1520-talet. Vid dopet kommer prinsen även att förlänas Serafimerorden vars kedja och tecken omgärdar vapenskölden.

Varje kunglig person har också sitt personliga monogram, även kallat namnchiffer. Det har ritats av Riksarkivets förre heraldiske konstnär Vladimir A Sagerlund.  

Namnchiffer Prins Gabriel 

Riksarkivet ansvarar för statens symboler

Riksarkivet ansvarar för statens och myndigheternas heraldiska vapen och symboler. Ansvaret innebär att vapen och symboler utförs enligt gängse heraldiska normer och att lagen som styr vapnens användning följs. Riksarkivet verkar även för god kommunal heraldik genom att ge råd och skapa modellritningar för kommunvapen.

Kontakt
Henrik Klackenberg

Visa alla nyheter