Fri tillgång till digital arkivinformation 

2017-09-18

Regeringen föreslår att Riksarkivet ska få finansiering för att kunna göra digital arkivinformation fritt tillgänglig.

Regeringen har aviserat att man i budgetpropositionen föreslår att Riksarkivets digitala arkivinformation ska bli fritt tillgänglig. Idag måste man betala en abonnemangsavgift (folkbibliotek, skolor, universitet och högskolor undantagna).

- Det är mycket glädjande att Riksarkivet nu får möjlighet att göra samhällets digitala arkivinformation gratis för alla. Den blir då en del av den växande mängden öppna data från offentlig sektor. Min förhoppning är att innovatörer tar chansen och skapar bra produkter för medborgarna, säger riksarkivarien Karin Åström Iko.

Riksarkivet planerar att genomföra förändringen mot öppen och fri digital arkivinformation i två steg. Först tas abonnemangsavgiften till den digitala forskarsalen bort. I ett andra steg görs informationen tillgänglig som öppen, länkbar och maskinläsbar data.

Släktforskare är idag den enskilt största grupp av användare som hittills använt Riksarkivets digitaliserade arkivhandlingar. Det kommer fortsatt att vara en viktig användargrupp men nu ges möjlighet till en breddad och fördjupad användning för andra intressenter.

Läs regeringens pressmeddelande här

I maj 2017 lämnade Riksarkivet en rapport till regeringen om förutsättningarna för att tillgängliggöra myndighetens digitala arkivinformation avgiftsfritt och som öppen data.

Läs rapporten här (pdf).

 

För mer information:

Divisionschef Rolf Källman, tfn 010-476 71 32

 

Bakgrund

Regeringen gav i mars 2017 Riksarkivet i uppdrag att beskriva förutsättningarna för att tillgängliggöra myndighetens digitala arkivinformation avgiftsfritt och som öppen data.

Regeringen pekade i uppdraget på att arkiv sedan 2015 omfattas av lagen om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen, och att det ligger en motsättning mellan abonnemangskrav för digitaliserad arkivinformation och Riksarkivets uppdrag att främja statliga myndigheters arbete med att tillgängliggöra data för vidareutnyttjande.

Sedan 2003 har Riksarkivet bedrivit storskalig digitalisering av arkivinformation vid myndighetens avdelningar Svensk arkivinformation (SVAR) och Mediakonverteringscentrum (MKC).

Hittills har ca 180 miljoner digitala bilder av myndighetens arkivhandlingar producerats. 100 miljoner av dessa är publikt tillgängliga och nås via Riksarkivets digitala forskarsal. De bilder som inte är publika är under personsekretess men släpps kontinuerligt i takt med att skyddstiden löper ut. Utöver detta har Riksarkivet också producerat drygt 110 miljoner bilder av arkivhandlingar och annat kulturarvsmaterial på beställning av andra kulturarvsmyndigheter och institutioner.


 

Kontakt
Rolf Källman

Visa alla nyheter