Riksarkivet har lämnat in delrapport om PSI och Öppna data 

2017-09-12

Riksarkivet har lämnat in en delrapportering av regeringsuppdraget om att främja statliga myndigheters arbete med att tillgängliggöra data för vidareutnyttjande till regeringen.

Rapporten beskriver resultaten av det arbete som Riksarkivet har bedrivit enligt regeringsuppdraget om att främja myndigheternas arbete med data för vidareutnyttjande mellan juni 2016 och september 2017 samt ett förslag om fortsatt hantering efter uppdraget.

Läs delrapporten här

Läs mer om regeringsuppdraget på vidareutnyttjande.se

Kontakt
Susanne Danelius

Visa alla nyheter