Långsprötade silverfiskar i Riksarkivet 

2016-11-28

Den långsprötade silverfisken är ett skadedjur som blivit allt vanligare i Sverige, inte minst i arkiv- och bibliotekslokaler. Även i Riksarkivet finns långsprötade silverfiskar, vilket idag den 28 november uppmärksammats i medierna.

De första långsprötade silverfiskarna inom Riksarkivet upptäcktes för ungefär två år sedan. Myndigheten påbörjade därför en systematisk skadedjurskontroll i syfte att långsiktigt kontrollera och bekämpa skadedjuren utan att använda gift. Syftet är att göra magasinsmiljön så ogästvänlig som möjligt för de långsprötade silverfiskarna. Metoden innebär bland annat systematisk övervakning med insektsfällor, intensifierad städning, riktade insatser där skadedjuren upptäckts och kontroll av inkommande leveranser.

Att de långsprötade silverfiskarna förekommer i Riksarkivets lokaler har alltså varit känt i ett par år, men de första direkta skadorna upptäcktes i biblioteket i Marieberg för ungefär en månad sedan. Det handlar om en bunden volym och ett par tryckta blad som förvarats i en mindre lokal utan klimatisering.

Bekämpningen av de långsprötade silverfiskarna är ett arbete på lång sikt. Det nu aktuella utrymmet kommer att tas ur bruk och de där förvarade böckerna att evakueras och saneras. Därefter kommer hela biblioteksmagasinet i Marieberg att säkras mot skadedjuren bland annat genom tätning av sprickor, nya städrutiner och utarbetande av rutiner för bokhanteringen.

 

Kontakt
Björn Asker

Visa alla nyheter