Prins Nicolas vapen skapat av Riksarkivet 

2015-10-16

Riksarkivets heraldiska enhet har gjort ritningen till prins Nicolas vapen som presenteras med anledning av hans dop den 11 oktober i Drottningholms slottskyrka.

Sveriges yngsta prins har av kungen blivit förlänad titeln hertig av Ångermanland. På så vis blir prinsen ångermanlänningarnas egen beskyddare.

– Det är en stor heder att få rita prins Nicolas vapen, säger Riksarkivets heraldiska konstnär Henrik Dahlström.

Prins Nicolas vapenHeraldisk konstnär Henrik Dahlström

Henrik Klackenberg, som är statsheraldiker på Riksarkivet, förklarar att vapnets utformning följer en sekellång tradition för svenska prinsar. Vapensköldens komposition består av fyra fält och en hjärtsköld, som visar ätten Bernadottes vapen. Ett av de fyra fälten visar landskapet Ångermanlands vapen, vilket visar att prins Nicolas är hertig av Ångermanland. De övriga tre fälten med tre kronor och lejon är hämtade från Stora riksvapnet. Prinsen förlänades serafimerorden vid dopet och det är dess kedja som omgärdar vapenskölden.

Riksarkivet ansvarar för statens symboler

Riksarkivet ansvarar för statens och myndigheternas heraldiska vapen och symboler.  Ansvaret innebär att vapen och symboler utförs enligt gängse heraldiska normer och att lagen som styr vapnens användning följs. Riksarkivet verkar även för god kommunal heraldik genom att ge råd och skapa modellritningar för kommunvapen.

Prinsens vapen i heraldisk app

Riksarkivet har en app med vapen för kommuner, län, landskap samt ett smakprov på försvarsmaktens och andra myndigheters vapen och emblem. Appen heter Sveriges symboler och innehåller 570 bilder samt allmän information om heraldik och sigillkunskap. Prins Nicolas vapen finns också med i appen.

För mer information: Henrik Klackenberg, statsheraldiker på Riksarkivet
e-post: henrik.klackenberg@riksarkivet.se
mobil: +46-10-476 71 92

 

 

 


 

Visa alla nyheter