Antal träffar: 6
04 aug 2022  - Stockholm

Nordiska arkivdagar 2022 i Stockholm

Den 1-2 september genomförs Nordiska arkivdagar för 26:e gången.


21 jun 2022 

Riksarkivets kundtjänst – begränsade öppettider

Riksarkivets kundtjänst ändrar sina öppettider under sommaren. Det innebär att kundtjänsten har begränsad möjlighet att hjälpa till i ärendefrågor och service som gäller vår söktjänst.


17 jun 2022 

Ny bok om Svenska Ostindiska Companiet

För första gången finns nu en omfattande beskrivning av sjömän och landpersonal i Svenska Ostindiska Companiet (SOIC) i bokform. I "Sjöfarare och Superkargörer. Människor i och omkring Svenska Ostindiska Compagnierna 1731–1813" presenterar LarsOlof Lööf 1 718 av de personer som gjorde handeln med Östasien möjlig.


03 jun 2022 

Riksarkivets förslag om hur de framtida arkiven ska säkras

Riksarkivet pekar i en skrivelse till Kulturdepartementet på stora risker om inte samhällets informationsförsörjning anpassas till de förutsättningar som digitaliseringen av samhället och förvaltningen medför. Vi riskerar informationsförluster, onödiga kostnader, hot mot insyn, forskning och rättskipning och att vårt kulturarv utarmas.


31 maj 2022  - Stockholm

Riksarkivet och KB visar utställning om Ukraina

Nu visar Riksarkivet och Kungliga biblioteket tillsammans en unik fotoutställning som skildrar kriget i Ukraina. Utställningen kan ses i Riksarkivets lokaler från den 31 maj.


13 maj 2022 

1930 års folkräkning uppdaterad

Folkräkningsdatabasen för år 1930 har uppdaterats med 93 013 publika poster fördelade i 43 församlingar i Jämtlands, Södermanlands och Stockholms län.