Antal träffar: 14
14 aug 2017 

Nya rapporter från regeringsuppdraget kring öppna data vid Riksarkivet

Nu vill Riksarkivet få in synpunkter på rapporterna, som handlar om användarbehoven för PSI-förteckningar och öppna data, och utvecklingsplaner för aktuella webbplatser.


30 jun 2017 

Riksarkivet gör inspel inför regeringens utredning

Regeringen aviserade i sin proposition om kulturarv under våren att man ämnar starta en utredning som gör en översyn av arkivområdet och Riksarkivet roll och uppgifter. Riksarkivet har nu skickat in en skrivelse till Kulturdepartementet inför översynen.


28 jun 2017 

Riksarkivets e-postsystem åter i drift

De problem vi haft med e-postsystemet är nu åtgärdade.


27 jun 2017 

Riksarkivet lämnar yttrande över Digitalförvaltning.nu (SOU 2017: 23)

Riksarkivet har lämnat synpunkter på remissen av delbetänkandet i utredningen om effektiv styrning av nationella digitala tjänster i en samverkande förvaltning, digitalforvaltning.nu (SOU 2017:23)


Sidan publicerad: 2013-07-15 | Sidan senast uppdaterad: 2016-09-29