Vapen för Myndigheten för totalförsvarsanalys

Myndigheten för totalförsvarsanalys

Vapen: I blått fält tre öppna kronor av guld, ordnade två över en. Skölden krönt med en kunglig krona och lagd över två korslagda svärd vars klingor övergår i facklor, allt av guld.

Se bilden tydligare

 

Vapen för Utbetalningsmyndigheten

Utbetalningsmyndigheten

Vapen: I blått fält ett stolpgaffelkors av guld belagt med tolv blåa rundlar och åtföljt ovan av en rundel av guld på vardera sidan av stolpen. Skölden krönt med kunglig krona.

Se bilden tydligare

 

Vapen för Hälsinglands tingsrätt

Hälsinglands tingsrätt

Vapen: I svart fält en gyllene bock med röd beväring samt däröver en ginstam av guld belagd med en svart balansvåg. Skölden krönt med en kunglig krona.

Se bilden tydligare

Ansvarig för sidan/kontakt 
Davor Zovko