Myndigheter

 

Prins Julians vapensköld

Kungl. Hovstaterna

Vapen: Sköld kvadrerad av ett utböjt kors av guld och belagt med Bernadottes vapen. Huvudskölden i fält 1 och 4 Lilla riksvapnet, i fält 2 Folkungavapnet och i fält 3 Hallands vapen. Skölden krönt med en hertigkrona och behängd med Serafimerordens kedja och tecken.

Se bilden tydligare

 

Myndigheten för psykologiskt försvar

Myndigheten för psykologiskt försvar

Vapen: I blått fält tre kronor av guld, ordnade två över en. Skölden krönt med kunglig krona och lagd över ett svärd och en fackla, båda av guld.

Se bilden tydligare

 

Förvaltningsrätten i Falun

Förvaltningsrätten i Falun

Vapen: I fält av guld en uppskjutande från kant till kant gående krenelerad mur och däröver tre bjälkvis ordnade kopparsymboler, allt rött. Skölden krönt med kunglig krona och lagd över en nyckel och ett svärd i kors, båda av guld.

Se bilden tydligare

 

Polismyndigheten

Polismyndigheten

Utbildningstecken, passageraranalys

Se bilden tydligare

 

Lunds universitet, teologie doktor

Lunds universitet

Ring, teologie doktor

Se bilden tydligare

 

Lunds universitet, juris doktor

Lunds universitet

Ring, juris doktor

Se bilden tydligare

 

Lunds universitet, medicine doktor

Lunds universitet

Ring, medicine doktor

Se bilden tydligare

 

Lunds universitet, filosofie doktor

Lunds universitet

Ring, filosofie doktor

Se bilden tydligare

Ansvarig för sidan/kontakt 
Henrik Klackenberg