Kungl Hovstaterna

 

Prins Gustav Adolfs och Prinsessan Sibyllas minnesfond

Prins Gustav Adolfs och Prinsessan Sibyllas minnesfond

Monogram

Se bilden tydligare

Myndigheter

 

Vapen, Eskilstuna Tingsrätt

Eskilstuna Tingsrätt

Vapen: I fält av silver ett från en av en vågskura bildad blå stam uppskjutande svart städ med röd sockel, över vilket en ur ett blått moln i övre vänstra sköldhörnet framkommande röd arm svingar en svart slägga, samt däröver en blå ginstam belagd med en balans våg av silver. Skölden krönt med kunglig krona.

Se bilden tydligare

Försvarsmakten

 

Standar, Livregementets husarer (K 3)

Livregementets husarer (K 3)

standar

Se bilden tydligare!

 

Vapen, Livregementets husarer (K 3), Livskvadron

Livregementets husarer (K 3), Livskvadron

Vapen: I fält av silver ett svart georgskors belagt med ett mindre georgskors av silver.

Se bilden tydligare!

 

Vapen, K 3, Örebro skvadron

K 3, Örebro skvadron

Vapen: I fält av silver ett blått georgskors.

Se bilden tydligare!

 

Vapen, K 3, Östra Nerike skvadron

K 3, Östra Nerike skvadron

Vapen: I rött fält ett georgskors av silver.

Se bilden tydligare!

 

Vapen, K 3, Västra Nerike skvadron

K 3, Västra Nerike skvadron

Vapen: I fält av silver ett rött georgskors.

Se bilden tydligare!

 

Vapen, K 3, Vadsbro skvadron

K 3, Vadsbro skvadron

Vapen: I rött fält ett georgskors av silver belagt med ett mindre, rött georgskors .

Se bilden tydligare!

 

Vapen, K 3, Valla skvadron

K 3, Valla skvadron

Vapen: I rött fält ett georgskors av silver belagt med ett mindre, blått georgskors.

Se bilden tydligare!

 

Vapen, K 3, Sanna skvadron

K 3, Sanna skvadron

Vapen: I blått fält ett georgskors av silver belagt med ett mindre, rött georgskors.

Se bilden tydligare!

 

Vapen, K 3, Arboga skvadron

K 3, Arboga skvadron

Vapen: I blått fält ett georgskors av silver.

Se bilden tydligare!

 

Vapen, K 3, 31. luftburna bataljonen

K 3, 31. luftburna bataljonen

Vapen: I grönt fält en bevingad springare av silver.

Se bilden tydligare!

 

Vapen, K 3, 32. underrättelsebataljonen

K 3, 32. underrättelsebataljonen

Vapen: I svart fält ett hästhuvud av silver lagt över en ginsträng av guld.

Se bilden tydligare!

 

Vapen, K 3, 323. fallskärmsjägarskvadronen

K 3, 323. fallskärmsjägarskvadronen

Vapen: I fält av purpur en fallskärm med fem linor inom en öppen lagerkrans, allt av guld.

Se bilden tydligare!

 

Vapen, K 3, Försvarets överlevnadsskola

K 3, Försvarets överlevnadsskola

Vapen: I blått fält en fågel Fenix åtföljd ovan av en femuddig stjärna, allt av guld.

Se bilden tydligare!

 

Vapen, K 3, Logistikenheten

K 3, Logistikenheten

Vapen: I blått fält ett vagnshjul av silver.

Se bilden tydligare!

 

Vapen, K 3, Garnisonsenheten

K 3, Garnisonsenheten

Vapen: I fält av silver en balkvis ställd attackerande blå hussar.

Se bilden tydligare!

 

Vapen, K 3, Särskilda fallskärmsenheten

K 3, Särskilda fallskärmsenheten

Vapen: I fält av silver en röd fallskärm med fem linor och däröver en svart ginstam belagd till dexter med en sexuddig stjärna av silver.

Se bilden tydligare!

 

Vapen, K 3, UAV enheten

K 3, UAV enheten

Vapen: I fält av silver en blå svävande och med avsmalnande sidor störtad sparre.

Se bilden tydligare!

Ansvarig för sidan/kontakt 
Henrik Klackenberg