Myndigheter

 

Vapen, Luleå tingsrätt

Luleå tingsrätt

Vapen: I fält av silver två blå nycklar i kors, den vänstra störtad, samt däröver en blå ginstam belagd med en balansvåg av silver. Vapnet krönt med kunglig krona.

Se bilden tydligare

 

Utbildningstecken, Polismyndigheten

Polismyndigheten

Utbildningstecken, Nationellt insatskoncept, generell förmåga.

Se bilden tydligare

 

Medalj, MSB

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)

Medalj

Se bilden tydligare

 

Göteborgs universitet, teol dr

Göteborgs universitet

Ring, teologie doktor

Se bilden tydligare

 

Göteborgs universitet, jur dr

Göteborgs universitet

Ring och hattmärke, juris doktor

Se bilden tydligare

 

Göteborgs universitet, med dr

Göteborgs universitet

Ring och hattmärke, medicine doktor

Se bilden tydligare

 

Göteborgs universitet, fil dr

Göteborgs universitet

Ring och hattmärke, filosofie doktor

Se bilden tydligare

 

Göteborgs universitet, odontologie dr

Göteborgs universitet

Ring och hattmärke, odontologie doktor

Se bilden tydligare

 

Göteborgs universitet, farmacie dr

Göteborgs universitet

Ring och hattmärke, farmacie doktor

Se bilden tydligare

 

Göteborgs universitet, teknologie dr

Göteborgs universitet

Ring och hattmärke, teknologie doktor

Se bilden tydligare

 

Göteborgs universitet, ekonomie dr

Göteborgs universitet

Ring och hattmärke, ekonomie doktor

Se bilden tydligare

 

Göteborgs universitet, konstnärlig dr

Göteborgs universitet

Ring och hattmärke, konstnärlig doktor

Se bilden tydligare

 

Försvarsmakten

 

Vapen, Upplands flygflottilj F 16

Upplands flygflottilj (F 16)

Vapen: I rött fält ett riksäpple av guld, däröver en av en sträng av guld avskild blå ginstam belagd med en tvåbladig propeller av guld. Skölden krönt med kunglig krona.

Se bilden tydligare!

 

Vapen, HMS Artemis

HMS Artemis

Vapen: I blått fält en bild av Artemis av silver med pilbåge, pilfjädrar och pilspets av guld. Skölden krönt med kunglig krona.

Se bilden tydligare!

 

Vapen, Flygvapnets luftstridsskola (F 5)

Flygvapnets luftstridsskola (F 5)

Vapen: I fält av guld en blå örn, som på bröstet bär en sköld av guld, vari en sinistervänd blå örn; däröver en blå ginstam belagd med en vingad tvåbladig propeller av guld. Skölden krönt med kunglig krona.

Se bilden tydligare!

 

Vapen, Livgardet, 13. säkerhetsbataljonen

Livgardet, 13. säkerhetsbataljonen

Vapen: Ginstyckat fält i rött och silver belagt med ett malteserkors i motsatta tinkturer.

Se bilden tydligare!

 

Vapen, Artilleriregementet (A 9), regementsstaben

Artilleriregementet (A 9), regementsstaben

Vapen: I blått fält en lågande granat av guld.

Se bilden tydligare!

 

Vapen, A 9, Artilleriets stridsskola

A 9, Artilleriets stridsskola

Vapen: I rött fält en lågande granat av guld.

Se bilden tydligare!

 

Vapen, A 9, 91. artilleribataljonens stab

A 9, 91. artilleribataljonens stab

Vapen: I fält av guld en röd lågande granat.

Se bilden tydligare!

 

Vapen, A 9, 910. kompaniet

A 9, 910. kompaniet

Vapen: I rött fält en spets av guld belagd med en röd lågande granat.

Se bilden tydligare!

 

Vapen, A 9, 911. kompaniet

A 9, 911. kompaniet

Vapen: I blått fält en spets av guld belagd med en röd lågande granat.

Se bilden tydligare!

 

Vapen, A 9, 912. kompaniet

A 9, 912. kompaniet

Vapen: I fält av purpur en spets av guld belagd med en röd lågande granat.

Se bilden tydligare!

 

Vapen, A 9, 913. kompaniet

A 9, 913. kompaniet

Vapen: I grönt fält en spets av guld belagd med en röd lågande granat.

Se bilden tydligare!

 

Vapen, A 9, 914. kompaniet

A 9, 914. kompaniet

Vapen: I svart fält en spets av guld belagd med en röd lågande granat.

Se bilden tydligare!

 

Vapen, A 9, 92. artilleribataljonens stab

A 9, 92. artilleribataljonens stab

Vapen: I fält av silver en röd lågande granat.

Se bilden tydligare!

 

Vapen, A 9, 920. kompaniet

A 9, 920. kompaniet

Vapen: I rött fält en spets av silver belagd med en röd lågande granat.

Se bilden tydligare!

 

Vapen, A 9, 921. kompaniet

A 9, 921. kompaniet

Vapen: I blått fält en spets av silver belagd med en röd lågande granat.

Se bilden tydligare!

 

Vapen, A 9, 922. kompaniet

A 9, 922. kompaniet

Vapen: I fält av purpur en spets av silver belagd med en röd lågande granat.

Se bilden tydligare!

 

Vapen, A 9, 923. kompaniet

A 9, 923. kompaniet

Vapen: I grönt fält en spets av silver belagd med en röd lågande granat.

Se bilden tydligare!

 

Vapen, A 9, 924. kompaniet

A 9, 924. kompaniet

Vapen: I svart fält en spets av silver belagd med en röd lågande granat.

Se bilden tydligare!

 

Vapen, Norrbottens regemente (I 19), Livkompaniet

Norrbottens regemente (I 19), Livkompaniet

Vapen: I ett med sexuddiga stjärnor bestrött blått fält en springande ren, allt av silver.

Se bilden tydligare!

 

Vapen, I 19, 191. mekaniserade bataljonen, 1910

I 19, 191. mekaniserade bataljonen, 1910. stabs- och understödsskompaniet

Vapen: I fält av silver en pansrad arm hållande ett svärd, åtföljd ovan till dexter av X, allt svart.

Se bilden tydligare!

 

Vapen, I 19, 191. mekaniserade bataljonen, 1911

I 19, 191. mekaniserade bataljonen, 1911. pansarskyttekompaniet

Vapen: I rött fält en pansrad arm hållande ett svärd, åtföljd ovan till dexter av XI, allt av guld.

Se bilden tydligare!

 

Vapen, I 19, 191. mekaniserade bataljonen, 1912

I 19, 191. mekaniserade bataljonen, 1912. pansarskyttekompaniet

Vapen: I grönt fält en pansrad arm hållande ett svärd, åtföljd ovan till dexter av XII, allt av guld.

Se bilden tydligare!

 

Vapen, I 19, 191. mekaniserade bataljonen, 1913

I 19, 191. mekaniserade bataljonen, 1913. stridsvagnskompaniet

Vapen: I fält av guld en pansrad arm hållande ett svärd, åtföljd ovan till dexter av XIII, allt svart.

Se bilden tydligare!

 

Vapen, I 19, 191. mekaniserade bataljonen, 1914

I 19, 191. mekaniserade bataljonen, 1914. stridsvagnskompaniet

Vapen: I svart fält en pansrad arm hållande ett svärd, åtföljd ovan till dexter av XIV, allt av guld.

Se bilden tydligare!

 

Vapen, I 19, 191. mekaniserade bataljonen, 1915

I 19, 191. mekaniserade bataljonen, 1915. trosskompaniet

Vapen: I blått fält en pansrad arm hållande ett svärd, åtföljd ovan till dexter av XV, allt av guld.

Se bilden tydligare!

 

Vapen, I 19, 192. mekaniserade bataljonen, Älvsbyn

I 19, 192. mekaniserade bataljonen, Älvsby kompani

Vapen: I blått fält ett från en vågskura bildad, blå stam uppskjutande, genomgående treberg av guld och över detta en sol av samma metall.

Se bilden tydligare!

 

Vapen, I 19, 192. mekaniserade bataljonen, Kalix

I 19, 192. mekaniserade bataljonen,
Kalix kompani

Vapen: I rött fält en kalk av guld.

Se bilden tydligare!

 

Vapen, I 19, 192. mekaniserade bataljonen, Piteå

I 19, 192. mekaniserade bataljonen, Piteå kompani

Vapen: I fält av silver ett rött avhugget renhuvud med beväring av guld.

Se bilden tydligare!

 

Vapen, I 19, 192. mekaniserade bataljonen, Torneå

I 19, 192. mekaniserade bataljonen, Torneå kompani

Vapen: I fält av silver ett rött torn med blå fönster, tak och spiror med röda knoppar och kors.

Se bilden tydligare!

 

Vapen, I 19, 192. mekaniserade bataljonen, Råneå

I 19, 192. mekaniserade bataljonen, Råneå kompani

Vapen: Kluven av rött, vari en stolpvis ställd nyckel av guld, och guld, vari ett utböjt kors över en kvarnsten, båda röda.

Se bilden tydligare!

 

Vapen, I 19, 192. mekaniserade bataljonen, Jokkmokk

I 19, 192. mekaniserade bataljonen, Jokkmokk kompani

Vapen: I fält av silver tre till gaffelkors sammanställda blå blixtar, åtföljda ovan av en röd nyckel och på vardera sidan av en röd trumhammare.

Se bilden tydligare!

 

Vapen, I 19, 193. jägarbataljonen, Umeå

I 19, 193. jägarbataljonen,
Umeå skvadron

Vapen: I fält av guld en rundel av silver belagd med en röd bjälke med utböjda ändar.

Se bilden tydligare!

 

Vapen, I 19, 193. jägarbataljonen, Frösö

I 19, 193. jägarbataljonen,
Frösö skvadron

Vapen: I rött fält en rundel av silver belagd med en röd stolpe med utböjda ändar.

Se bilden tydligare!

 

Vapen, I 19, 193. jägarbataljonen, Arvidsjaur

I 19, 193. jägarbataljonen,
Arvidsjaur skvadron

Vapen: I blått fält en rundel av silver belagd med ett rött georgskors med rundade ändar.

Se bilden tydligare!

 

Vapen, I 19, 193. jägarbataljonen, Alsen

I 19, 193. jägarbataljonen,
Alsens skvadron

Vapen: I grönt fält en rundel av silver.

Se bilden tydligare!

 

Medalj, Försvarsmaktens Underrättelse- och säkerhetscentrum

Försvarsmaktens Underrättelse- och säkerhetscentrum

Medalj

Se bilden tydligare!

 

Medalj, Försvarsmaktens HR-centrum

Försvarsmaktens HR-centrum

Medalj

Se bilden tydligare!

 

Vapen, Hemvärnet

Hemvärnet

Vapen: I blått fält tre öppna kronor ordnade två och en och därunder bokstaven H. Skölden krönt med kunglig krona.

Se bilden tydligare!

 

Vapen, Hemvärnsmusiken

Hemvärnsmusiken

Vapen: I blått fält tre öppna kronor ordnade två över en och därunder bokstaven H. Skölden krönt med kunglig krona och lagd över två lyror av guld.

Se bilden tydligare!

 

Vapen, Rikshemvärnsavdelningen

Rikshemvärnsavdelningen

Vapen: I blått fält tre öppna kronor ordnade två över en och därunder bokstaven H. Skölden krönt med kunglig krona och lagd över två korslagda svärd av guld.

Se bilden tydligare!

 

Medalj, Hemvärnets stridsskola

Hemvärnets stridsskola

Medalj

Se bilden tydligare!

Ansvarig för sidan/kontakt 
Davor Zovko