Kungl Hovstaterna

 

prins alexanders vapen

H.K.H. Prins Alexander, hertig av Södermanland

Vapen. Sköld kvadrerad av ett utböjt kors av guld och belagd med en hjärtsköld med Bernadottes vapen. Huvudskölden i fält 1 och fält 4 Lilla riksvapnet, i fält 2 Folkungavapnet och fält 3 Södermanlands vapen. Skölden krönt med hertigkrona och behängd med Serafimerordens kedja och tecken.

Se bilden tydligare

 

H.K.H. Prins Oscar, hertig av Skåne

Vapen. Sköld kvadrerad av ett utböjt kors av guld och belagd med en hjärtsköld med Bernadottes vapen. Huvudskölden i fält 1 och 4 Lilla riksvapnet, i fält 2 Folkungavapnet och i fält 3 Skånes vapen. Skölden krönt med hertigkrona och behängd med Serafimerordens kedja och tecken.

Se bilden tydligare!

 

 

Myndigheter

EmblemBorås

Högskolan i Borås

Märke till doktorshatt

Se bilden tydligare! 

 

Försvarsmakten

Dalregementet1686

Föreningen Dala tapto

Logotyp/fana

Se bilden tydligare!

 

FMTS

Försvarsmaktens Tekniska Skola (FMTS)

Fana

Se bilden tydligare!


Försvarsmaktens Telekommunikations- och informationsförband (FMTIS)

Vapen. I blått fält tre ginbalksvis ställda blixtar av guld. Skölden krönt med kunglig krona och lagd över ett stolpvis ställt svärd av guld.

Se bilden tydligare!


Svenska kyrkan

Sören Dalevi, biskop i Karlstads stift

Vapen. Skölden kvadrerad av ett utböjt kors av guld. Fält 1 och 4 Karlstads stifts vapen och fält 2 och 3 i rött en uppslagen bok av silver belagd med en sjuarmad ljusstake och en stolpvis ställd fisk, allt rött. Skölden krönt med en mitra av silver med band av guld och lagd över en ginbalksvis ställd kräkla av guld åtföljd nedan av ett rött band med mottot: Människa bland människor.

Se bilden tydligare!


Ansvarig för sidan/ kontakt
Henrik Klackenberg
Sidan publicerad: 2016-04-26 | Sidan senast uppdaterad: 2016-09-19