Kungl Hovstaterna

 

prins alexanders vapen

H.K.H. Prins Alexander, hertig av Södermanland

Vapen. Sköld kvadrerad av ett utböjt kors av guld och belagd med en hjärtsköld med Bernadottes vapen. Huvudskölden i fält 1 och fält 4 Lilla riksvapnet, i fält 2 Folkungavapnet och fält 3 Södermanlands vapen. Skölden krönt med hertigkrona och behängd med Serafimerordens kedja och tecken.

Se bilden tydligare

 

H.K.H. Prins Oscar, hertig av Skåne

Vapen. Sköld kvadrerad av ett utböjt kors av guld och belagd med en hjärtsköld med Bernadottes vapen. Huvudskölden i fält 1 och 4 Lilla riksvapnet, i fält 2 Folkungavapnet och i fält 3 Skånes vapen. Skölden krönt med hertigkrona och behängd med Serafimerordens kedja och tecken.

Se bilden tydligare!

 

 

 

 

H.K.H. Prinsessan Sofia, hertiginna av Värmland

Vapen: Sköld kvadrerad av ett utböjt kors av guld belagt med en hjärtsköld. Hjärtskölden av silver med ett rött treberg och däröver en av en vågskura bildad blå ginstam. Huvudskölden i fält 1 och 4 Lilla riksvapnet, i fält 2 Folkungavapnet och i fält 3 Värmlands vapen. Skölden krönt med en hertiginnekrona och behängd med Serafimerordens band.

Se bilden tydligare!

 

 

 

 

 

 

Kungl. Maj:ts Orden

Emblem

Se bilden tydligare!

 

 

Myndigheter

EmblemBorås

Högskolan i Borås

Märke till doktorshatt

Se bilden tydligare! 

 

Riksarkivet, flagga

Riksarkivet

Flagga

Se bilden tydligare! 

 

 

Vapensköld Revisorsinspektionen

Revisorsinspektionen

Vapen: I blått fält en stråle av silver. Skölden krönt med kunglig krona.

Se bilden tydligare! 

 

 

Försvarsmakten

Dalregementet1686

Föreningen Dala tapto

Logotyp/fana

Se bilden tydligare!

 

FMTS

Försvarsmaktens Tekniska Skola (FMTS)

Fana

Se bilden tydligare!


Försvarsmaktens telekommunikations- och informationssystemförband (FMTIS)

Vapen. I blått fält tre ginbalksvis ställda blixtar av guld. Skölden krönt med kunglig krona och lagd över ett stolpvis ställt svärd av guld.

Se bilden tydligare!


 

 

 

 

Lapplandsjägargruppen

Vapen:I grönt fält ett avslitet, krönt varghuvud i guld. Skölden krönt med kunglig krona och lagd över två korsade musköter av guld.

Se bilden tydligare!


 

SOF, Särskilda sambandsenheten

Vapen: I fält av silver en störtad och två korsade och störtade blixtar, allt rött och däröver en svart ginstam belagd till dexter med en sexuddig stjärna av silver.

Se bilden tydligare!


 

SOF, Särskilda transportflyggruppen

Vapen: I fält av silver en enkelvingad röd glob och däröver en svart ginstam belagd till dexter med en sexuddig stjärna av silver.

Se bilden tydligare!


 

 

SOF, Särskilda helikoptergruppen

Vapen: I fält av silver en upprest röd pegas och däröver en svart ginstam belagd till dexter med en sexuddig stjärna av silver.

Se bilden tydligare!


 

SOF, Särskilda fallskärmsenheten

Vapen: I fält av silver en röd fallskärm med fem linor och däröver en svart ginstam belagd till dexter med en sexuddig stjärna av silver.

Se bilden tydligare!


 

SOF, Sektionen för operativ teknik

Vapen: I fält av silver ett störtat pentagram inskrivet i en cirkel, allt rött, och däröver en svart ginstam belagd till dexter med en sexuddig stjärna av silver.

Se bilden tydligare!


 

SOF, Sjötransportenheten

Vapen: I fält av silver en vingad sjöhäst lagd över en balkvis ställd treudd, allt rött, och däröver en svart ginstam belagd till dexter med en sexuddig stjärna av silver.

Se bilden tydligare!


 

SOF, Särskilda logistikenheten

Vapen: Sköld ginstyckad av trappskura i silver och rött och däröver en svart ginstam belagd till dexter med en sexuddig stjärna av silver.

Se bilden tydligare!

 

 


Svenska kyrkan

Sören Dalevi, biskop i Karlstads stift

Vapen. Skölden kvadrerad av ett utböjt kors av guld. Fält 1 och 4 Karlstads stifts vapen och fält 2 och 3 i rött en uppslagen bok av silver belagd med en sjuarmad ljusstake och en stolpvis ställd fisk, allt rött. Skölden krönt med en mitra av silver med band av guld och lagd över en ginbalksvis ställd kräkla av guld åtföljd nedan av ett rött band med mottot: Människa bland människor.

Se bilden tydligare!

 

 


Räddningstjänsten

Södra Bohusläns räddningstjänstförbund

Vapen: I fält av silver, med en av en vågskura bildad blå stam, ett rött upprest lejon med blå beväring hållande en blå brandyxa. Skölden lagd över en åttauddig strålkrans av guld.

Se bilden tydligare!

 

 

 

 

Ansvarig för sidan/kontakt 
Davor Zovko