Kungl. Hovstaterna

H.K.H. Prinsessan Leonore, hertiginna av Gotland

Sköld kvadrerad av ett utböjt kors av guld och belagd med en hjärtsköld med
Bernadottes vapen. Huvudskölden i fält 1 och 4 Lilla riksvapnet, i fält 2
Folkungavapnet och i fält 3 Gotlands vapen. Skölden krönt med prinskrona och
behängd med Serafimerordens band och tecken.

Se bilden tydligare!

Myndigheter

Alingsås tingsrätt

 I fält av silver en på en grön mark och framför en grön smal stolpe, krönt
med en grön balansvåg, gående röd hjort med horn, tunga och klövar av
guld. Skölden krönt med kunglig krona.

Se bilden tydligare!

Värmlands tingsrätt

I fält av silver en blå örn med röd beväring, samt däröver en blå ginstam,
belagd med en balansvåg av silver. Skölden krönt med kunglig krona.

Se bilden tydligare!

Överklagandenämnden för studiestöd

I blått fält bestrött med bysantiner av guld, en uppslagen bok av silver.
Skölden krönt med kunglig krona.
Se bilden tydligare!

 

Säkerhetspolisen

I blått fält en fackla från vilken fyra eklöv utgår, allt av guld. Skölden lagd över
två korsade spöknippen av guld och krönt med kunglig krona.

Se bilden tydligare!

Försvarsmakten

 

HMS Hercules

I fält av silver en uppkommande Hercules, som svingar en svart klubba.
Skölden krönt med kunglig krona.

Se bilden tydligare!

 

MHS Hector

HMS Hector

I fält av silver en svart forntida grekisk hjälm med röd plym. Skölden krönt
med kunglig krona.

Se bilden tydligare!

 

Ansvarig för sidan/kontakt 
Davor Zovko